Puig Pedrós Dosrius

Maresme
Turó del Puig Pedrós - Veïnat del Far - Zona del Far
Tocant al terme municipal de Llinars del Vallès, a la vessant sud-est del turó del Puig Pedrós
322m

Coordenades:

41.60842
2.39455
449552
4606478
08075-273
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Ibèric
XIII-I a.C
Dolent
Pot estar afectat per l'acció d'una antiga pedrera.
Inexistent
CCAA 1976
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08074A02300001
Adriana Geladó Prat

Jaciment arqueològic situat a la vessant sud-est del turó del Puig Pedrós, en una zona de bosc i matolls amb afloraments de roca natural, que rebaixada perl'extracció de material d'una antiga pedrera. Fou documentat arran d'una notícia de Josep Estrada, que assegurava que en aquest indret havien aparegut fragments de ceràmica a mà de tradició calcolítica. Tot i això, l'any 1985 els arqueòlegs Roger Marcet i Maria Àngels Petit van atribuir el jaciment a l'edat del Bronze Final. La vessant sud d'aquest turó presenta un elevat grau d'erosió donada l'explotació d'una antiga pedrera que va alterar la zona (es documentaren restes d'estructures contemporànies relacionades amb els treballadors de la pedrera i es van registrar restes de maons i teules corresponents a aquestes construccions).

Cronològicament, el jaciment s'adscriu entre els períodes del Bronze Final i el Ferro-Ibèric (1200-50 a.C.).

L'any 1992, la zona fou prospectada en motiu de la revisió de la Carta Arqueològica. Es documentaren restes de ceràmica ibèrica a la part baixa del turó, prop del camí que puja des de can Busquets fins al cim del turó. L'any 2008, durant la revisió de la Carta Arqueològica del Maresme, no es va documentar cap resta arqueològica.

ESTRADA, Josep (1969). Vías y poblamiento romanos en el territorio del área metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión provincial de urbanismo de Barcelona, p.44.