Prop del camí de Tous a Roqueta
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Al sud del nucli urbà.
  Emplaçament
  A 250 m de la desviació del camí de l'Aubareda
  482

  Coordenades:

  41.54997
  1.51546
  376190
  4600876
  Número de fitxa
  08226 - 138
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Edats dels Metalls
  Medieval
  Estat de conservació
  Dolent
  Zona molt remoguda per l'obertura d'un camp de cultiu
  Protecció
  Legal
  AIA.Catàleg bens a protegir POUM 2012
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 7685
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08226A008000450000AE
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  Jaciment descobert per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada l'abril del 1974. Amb motiu de la realització de la Carta Arqueològica l'any 1985, s'aprecià superficialment l'existència de nòduls, nuclis, percutors i esclats de sílex, així com també fragments de ceràmica No es va identificar cap tipus d'estructura. La ceràmica, molt erosionada, apareix concentrada en un radi d'uns 10 m. Surten algunes vores exvasades, amb
  els llavis arrodonits i també bisellats. Algun fragment decorat amb cordó horitzontal imprès i també incís. Pastes amb força i irregular desgreixant de quars. Algun fragment de ceràmica gris medieval. Superficialment apareix una indústria a base de sílex on no hi ha cap peça sobre còdol, a part dels nòduls, nuclis i percutors; surten fragments, ascles i esquerdills com a rebuig de la talla. Les peces no porten concreció, algunes conserven restes de còrtex. Unes estan fortament patinades, al contrari d'altres que no han sofert gens de deshidratació. No són rodades. S'aprecien unes grans ascles, però també de mitjanes proporcions, així com
  algunes poques fulles. Aquest jaciment podria consistir en un punt d'extracció de sílex, taller i lloc d'habitacle, del qual no han quedat indicis constructius, en un moment del Bronze Final II-III.
  Durant la revisió de la Carta l'any 1991, els materials es troben dispersats per dos camps de conreu, de nova construcció, un a mitja alçada i l'altre al peu del turó. També es va constatar una gran concentració de nòduls, nuclis, percutors i esclats de sílex al costat dels dipòsits que hi ha en el camp més elevat, possiblement portats pel pagès.

  El material es troba dipositat al Museu Comarcal de l'Anoia / Núms. de referència: P-30 i M-323.
  Foto: Angels Pujol SPAL (2016: pag.86-87 ) i IPAC

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  PUJOL, A. (2016). Sant Martí de Tous. Revisió de l'inventari arqueològic i estudi del poblament des de la Prehistòria fins a l'Edat Mitjana. Diputació de Barcelona.