Premsa de vi de Can Naps
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Cementiri

  Coordenades:

  41.65878
  2.22506
  435479
  4612182
  Número de fitxa
  08248 - 239
  Patrimoni moble
  Tipologia
  Objecte
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Dolent
  En trobar-se a l'intempèrie es troba força deteriorada.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Ctra de la Sagrera, 3.
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  La premsa de vi de la desapareguda masia de Can Naps està dipositada darrera el recinte del cementiri.

  És una premsa de barra, constituïda per una biga horitzontal fixada entre quatre barres verticals metàl·liques. La biga és travessada per un cargol metàl·lic per on s'accionava la premsa, sota el qual hi havia el recipient, actualment desaparegut. A la part frontal de la biga horitzontal hi ha gravada la inscripció "JOSÉ MORET / 1922". La premsa està fixada sobre la base i una part del paviment d'on va ser extreta.

  Les cases de Can Naps, Can Lluís, Can Joan Minguet, Ca l'Hostaler i Ca la Rosa van ser enderrocades l'any 2001 en motiu de la reforma del barri de la Sagrera. La masia de Can Naps, antigament coneguda com el mas Colomer, estava documentada des del segle XVI. Bona part dels veïns de la Sagrera havien anat a batre a la seva era i havent utilitzat el seu trull i premsa de vi.