Prats seminaturals sobre calcari
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  zona de Vilanova
  Emplaçament
  prop de la bifurcació entre el camí de Pol i el camí del mas Villegas (anant a Vilanova).

  Coordenades:

  41.97604
  2.17122
  431336
  4647448
  Número de fitxa
  08199-93
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 009A00019
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea). Hàbitat d'interès comunitari catalogat, no protegit (aquest tipus de classificació d'element "catalogat" que li dóna la directiva de la Unió Europea correspondria, seguint els paràmetres de la legislació catalana, a un "element inventariat", ja que no es contempla cap mena de protecció).

  Dades identificatives de l'hàbitat: Codi (segons Directiva 67/97/CE): 6210 Prioritat: No prioritari (prioritari si són prats rics en orquídies) Dades de l'hàbitat en el polígon seleccionat: Estat de conservació: bo % del polígon ocupat per l'hàbitat: 100.0 Superfície aproximada (m2): 5501.9443 "La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són naturals com seminaturals. A continuació, defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que, d'entre els hàbitats naturals, compleixin alguna d'aquestes característiques:" 1) amenaçats de desaparició a la Unió Europea (aquests seran els hàbitats naturals prioritaris), 2) àrea de distribució reduïda a causa de la regressió o per ser reduïda per pròpia naturalesa i, 3) "Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es troba la UE", en aquest cas, la mediterrània (www.gencat.es/mediamb). Mapa: Osona-24. Mapa Comarcal de Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Format CD, versió 1.0; informació actualitzada a setembre de 1998. Barcelona, 1998. El mapa reproduït a la fitxa forma una malla d'1 km x 1 km.

  Es recomana consultar la pàgina "http://www.gencat.es/mediamb/pn/2chic.htm" per a conèixer la directiva europea de classificació dels "hàbitats d'interès comunitari" i les dades tècniques emprades per a la seva descripció i classificació. Es poden consultar les dues pàgines web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya: "http://www.gencat.es/mediamb/sig" i "http://www.gencat.es/mediamb/pn".