Pous ibèrics de Moja Olèrdola

Alt Penedès
Sector de la Plaça de l'església, en la població de Moja
S'hi arriba fàcilment per l'entrada a Moja per la carretera BV-2119

Coordenades:

41.32589319924
1.6904854734026
390411
4575762
08145-100
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Regular
L'estat de conservació és desconeix.
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament d'Olèrdola. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

A la plaça de l'església, on actualment s'emplacen les escoles, el pati de ca l'Anton Vidal, l'edifici de cal Ferret de la Plaça i part de l'espai públic, és on (segons referències orals) es documenta la notícia d'aquest jaciment. El jaciment és conegut tan sols per la notícia original apareguda a la "Memòria dels Amics de l'Art Vell" (1929 - 1935), en la que s'esmenta que els senyors Bosch Gimpera i Feliu Elias es traslladaren a la localitat de Moja, l'any 1930, i estudiaren uns "suposats pous ibèrics". No s'informa de més detalls respecte de les estructures ni de la seva localització concreta. Solament a través de referències orals hem pogut localitzar el jaciment en el sector urbà abans descrit, encara que no s'ha determinat cap més dada referent al tipus d'estructures localitzades. Només hi ha referència que en fer-se les obres de clavegueram a principis dels anys 80 es trobaren alguns "forats" que foren tapats, així com que probablement encara hi ha estructures soterrades en els terrenys de Cal Ferret de la Plaça, del mateix tipus (sense confirmar).

Notícies històriques: Catálogo Arqueológico del Panadés: Museu de Vilafranca, s/n (arxiu Giró). Entrevista amb Francesc Solé, de Moja (28/03/1990), el qual ha recollit diversos testimonis d'anciants del poble que sabien de la troballa dels anys 30, i alhora ens ha confirmat l'indret de les troballes amb més precisió.

Amics de l'Art Vell (1935). Memòria de l'obra realitzada des de la seva fundació, 1929 - 1935. Barcelona. GIRÓ, P: Notas de Arqueologia de Catalunya y Baleares-III. Olèrdola. Ampurias, vols XXVI-XXVII (1964-65) RAURET, A.Mª. El proceso de la primitiva población del Penedès. Memoria presentada para la obtención del grado de licenciado. UB. Barcelona.