Pous del Brunet Sant Salvador de Guardiola

Bages
Masia del Brunet
Carretera de can Maçana (BP-1101) al Km. 9,5 camí direcció est un km.
415

Coordenades:

41.66744
1.78732
399047
4613564
08098-285
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Modern
Regular
La part superior del brocal d'un dels pous s'ha perdut.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A004000110000EJ
Jordi Piñero Subirana

Uns 100 metres a l'oest de la masia del Brunet hi ha dos interessants pous d'aigua. El primer és obrat en un petit pendent al marge d'un camp, al costat nord del camí d'accés. Es tracta d'un pou cilíndric la paret del qual, en la seva part superior, queda parcialment al descobert vora el marge. El brocal, també cilíndric, és fet amb petits carreus i ha perdut la part superior, on hi devia haver la coberta i la corriola. Just a l'altre costat del camí hi ha un segon pou que aprofita la mateixa veta d'aigua. En aquest cas només queda a la superfície una petita part del brocal, confeccionat amb grossos carreus. Per aquestes característiques, aquest sembla més modern que l'anterior.

El mas del Brunet es troba al costat d'una capella preromànica. L'església és documentada des del segle XI i el mas també es troba documentat en època medieval.