Pou i safareig dels horts de les Casetes Montané 1 Vallirana

Baix Llobregat
Casetes Montané - Riera de Vallirana
Dins de la zona d'horts de les Casetes Montané, en una de les parcel·les
223m

Coordenades:

41.37924
1.9158
409341
4581425
08295-255
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Restringit
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 08296A00800015
Adriana Geladó Prat

Conjunt de pou i safareig situat a la riba sud de la riera, al final d'una de les parcel·les de la zona. El pou té una planta semicircular i presenta una coberta a dues vessants adaptada a l'estructura. Compta amb una gran obertura rectangular per extreure l'aigua, tancada amb una portella de ferro. Davant d'aquesta, i adossat al pou, hi ha el safareig. És de planta rectangular i presenta dos pilars irregulars situats als extrems exteriors de l'estructura. El safareig està rematat amb cairons inclinats per facilitar el rentat. Des del pou al safareig hi ha un canal bastit amb cairons per on passava l'aigua. Ambdues construccions estan bastides en pedra de diverses mides sense treballar, lligada amb abundant morter de calç. Les reparacions són fetes amb maons. La part exterior del safareig està arrebossada.