Pou del mas Vilardell Castellcir

Moianès
Al sud del nucli urbà, al mas Vilardell,
Als camps del Vilardell, just al nord de l'edificació
395,5

Coordenades:

41.74196
2.15348
429610
4621473
08055-115
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Restaurada segurament al segle XX
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08054A005000410000JF
Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals9

Estructura aèria, de planta circular i feta amb pedres de mida diversa sense devastar col·locades formant filades més o ments regular amb coberta en falsa cúpula feta per aproximació de filades. Té una obertura a l'oest, delimitada per grans blocs de pedra i rematada per un arc rebaixat fet amb pedres disposades verticalment. L'obertura, de planta quadrangular, està tancada amb una reixa de ferro, pel que l'interior de l'estructura no és visible. Per sota la reixa hi ha un gran bloc de pedra, i a banda i banda, i sobresortint lleugerament de la vertical de la paret, trobem dues repises, també fetes amb grans blocs de pedra, elements que estarien destinats a facilitar l'extracció d'aigua.
Estat de conservació bo. Està parcialment restaurada i rejuntada amb morter.

Fitxa 83 de la wikipedra, dins construccions per emmagatzemar aigua.

És difícil determinar la cronologia exacte de les construccions de pedra seca, ja que no se'n coneixen documents. La hipòtesi més raonable situaria la gran expansió d'aquestes construccions a la primera meitat del segle XIX

PLANS MAESTRA, J (2009) Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i Boldú, 20). Barcelona-Rubí