Pou del camí de les Planes Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
Camí de les Planes a les Planes Noves

Coordenades:

41.45687
1.68417
390103
4590312
08232 - 160
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Dolent
Es troba en estat ruïnós.
Fàcil
Sense ús
Privada
08232A007000040000ME
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Pou situat a la vora del camí de les Planes. És una estructura de planta circular, feta de pedra lligada amb morter. Es troba parcialment enderrocada.