Pou de la Rectoria Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes (08506 Calldetenes)
Als jardins de la plaça 11 de setembre de Calldetenes. Davant de l'Ajuntament

Coordenades:

41.92465
2.28483
440701
4641658
08037-23
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Calldetenes. Pl. Onze de Setembre s/n (08506 Calldetenes)
Raquel Valdenebro Manrique

Element urbà de caràcter ornamental format per un seguit de quatre grans lloses de pedra quadrangulars disposades de forma vertical, conformant un buit central, també quadrangular que configura l'estructura d'un pou. Es tracta de lloses de pedra sorrenca de Folgueroles, d'una alçada de 60 cm, una amplada de 110 cm i un gruix de 15 cm. Sobre aquesta estructura bàsica, envoltant el perímetre superior del pou, es recolzen quatre fragments de lloses rectangulars, de 10 cm d'alçada, que sobresurten exteriorment de l'estructura del pou. Sobre aquesta estructura de pedra es recolza un coronament format per una estructura de ferro que es remata a la part superior en forma d'arc conopial. L'alçada d'aquest element és de 156 cm. Sobre aquesta estructura queden restes del que devia haver estat l'antiga corriola que permetia l'extracció d'aigua.

Informació oral facilitada pels veïns de Calldetenes, va permetre saber que aquest antic pou havia estat ubicat als horts de l'antiga rectoria de l'església de Nostra Senyora de la Mercè de Calldetenes. Es tractava d'uns horts conreats pel rector de la parròquia, que ocupaven l'espai contigu a la capçalera de l'església i part de la zona ocupada per l'actual casal d'avis de la plaça vella, prop dels safareigs públics. Aquest pou, llavors en funcionament, era utilitzat sovint pels veïns del poble, tant per regar com per consum humà. Quan els horts van desaparèixer i es va construir l'actual edifici, a mitjans del segle XX, l'estructura del pou fou desmuntada i guardada. Quan es van construir els actuals jardins de la plaça Onze de setembre, un cop ja fet el nou ajuntament, es va optar per reconstruir-lo com a element ornamental.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.