Pou de ca l'Arnau Copons

Anoia
Viladases-Camí de ca l'Arnau, 08289
Al nord-oest del nucli urbà, formant part dela zona de Viladases
559m

Coordenades:

41.64217
1.49328
374519
4611144
08071-204
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Dolent
El pou està en desús i força enrunat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00100109
Adriana Geladó Prat

Restes d'un pou aïllat situat al bell mig d'un camp de conreu, a escassa distància al nord-est de la masia de ca l'Arnau, a Viladases. S'hi accedeix pel mateix camí que porta a la masia. Es tracta d'un pou de planta circular que presenta la coberta i bona part de la banda de tramuntana enrunats. Conserva una obertura rectangular encarada a migdia, per on s'extreia l'aigua. Aquesta obertura presenta una llinda plana reaprofitada gravada amb una inscripció força degradada. També compta amb un ampit format per una gran pedra escairada, probablement reaprofitada. Es conserva una de les frontisses de ferro que tancaven aquesta obertura. La construcció és bastida en pedra desbastada de diverses mides, disposada en filades regulars i lligada amb morter de calç.

El sector de Viladases, situat al nord-oest del nucli urbà de Copons, es caracteritza per la presència de diverses masies. Els pagesos de la zona es dedicaven als cultius tradicionals: oliveres, arbres fruiters, cereals i, sobretot, la vinya.