Portalada de Sant Quirze de Pedret
Cercs

  Berguedà
  A la façana sud de l'església de Sant Quirze de Pedret

  Coordenades:

  42.108
  1.88175
  407545
  4662372
  Número de fitxa
  08268 - 102
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Medieval
  Romànic
  Segle
  XII-XIII
  Estat de conservació
  Dolent
  l'obra va ser restaurada, però presenta un estat important de degradació, en gran part degut al tipus de pedra que el configura.
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Religiós i/o funerari
  BCIN,R-I-51-0435. Entorn RESOLUCIÓ CLT/3491/2004.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  si. IPA 98 (l'edifici)
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Berga. Plaça Sant Pere, 1. 08600-Berga
  Autor de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Situada al mur de migjorn de la nau central, és la porta d'entrada a l'església. Està formada per dos arcs de mig punt adovellats, emmarcats per una arquivolta simple, sense decoració, a forma de cornisa protectora. Els arcs arrenquen d'unes impostes decorades amb una senzilla línia incisa horitzontal. En el graó format entre arc i arc hi ha situada una columna a cada banda, amb un capitell ornamentat. El mal estat de conservació de la pedra no permet identificar els motius ornamentals, dels quals queden només restes visibles. Les columnes són cilíndriques, una d'elles decorada amb una acanaladura en baix-relleu i l'altra amb motius vegetals. Els capitells, molt degradats, conserven restes figuratives; el de l'esquerra devia tenir figures humanes, i el de la dreta monstres alats i màscares humanes. Tot i la senzillesa del conjunt, aquesta portalada és d'una gran bellesa.

  L'any 1.993 es realitzà un estudi de les patologies de la pedra de la portalada, procedint-se posteriorment a la seva restauració

  S'estableix una cronologia entre finals del segle XII- principis del XIII, dins les obres de remodelació de l'església.

  CAIXAL, A; CARRASCO, M.A; CASTELLANO, A.; GONZÁLEZ, A.; LACUESTA, R.; LÓPEZ, A. (1999): "L'Església de Sant Quirze de Pedret. Cercs", a La restauració objectiva (mètode SCCM de restauració monumental. Memòria SPAL 1993-1998, 2. Barcelona. CASTELLANO, A. 1995. "Església de Sant Quirze de Pedret, Cercs. Les fonts documentals". Quaderns Científics i Tècnics, 6: Investigacions arqueològiques i històriques al Berguedà (II): 183-194. CASTELLANO, A. (1997): "La història de Sant Quirze de Pedret a través dels testimonis documentals". L'Erol, núm. 55. Berga: Àmbit de Recerques del Berguedà. GALÍ, D.; LACUESTA, R. (2010): "Noves dades sobre l'església de Sant Quirze de Pedret (Cercs)". L'Erol, núm. 103. Berga: Àmbit de Recerques del Berguedà. GAVIN, Josep M. (1985). Inventari d'Esglésies. Núm. 17. Berguedà. Barcelona: Arxiu Gavin. LÓPEZ MULLOR, A.; CAIXAL, A. (1995): "Església de Sant Quirze de Pedret, Cercs. Excavacions arqueològiques. Campanyes 1989-1992". Quaderns Científics i Tècnics,6: Investigacions arqueològiques i històriques al Berguedà (II): 194-359. PERARNAU, J.; PIÑERO, J. (1992): "Catàleg de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, natural i ambiental del terme municipal de Cercs." Fitxa R. 1. Ajuntament de Cercs. SERRA, Rosa. (et al.) (1991). Guia d'Art del Berguedà. Ed. Consell Comarcal del Berguedà i Patronat del Centre d'Estudis del Berguedà, Berga. TORRES, C.A.(1905): Itinerari per les Valls Altes del Llobregat. Berguedà. Barcelona. VVAA. (1985): Catalunya Romànica. XII. El Berguedà, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona.