Portal i dovella de cal Sintoi Copons

Anoia
Plaça Ramon Godó, 13, 08289
Al bell mig del nucli urbà, a la banda de tramuntana de la plaça Ramon Godó
424m

Coordenades:

41.63716
1.5175
376526
4610553
08071-94
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Popular
XVIII
1742
Bo
Inexistent
IPA 5636
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. Cad.: 6508511CG7160N
Adriana Geladó Prat

Portal d'arc de mig punt adovellat de pedra, amb els brancals bastits amb carreus de pedra ben escairats, i situat a la façana principal de l'edifici. Les dovelles són d'una mida força gran i cal destacar que les de la part superior estan tallades per la construcció de la llosana del balcó de la primera planta. Al costat del portal, encastada al parament de la façana, hi ha una gran dovella de pedra en baix relleu decorada amb una creu llatina central i l'any 1742 a la part superior. Tot i que la lectura del gravat és pràcticament incomprensible s'observa el nom de Manuel Vidal.

Tot indica que el nucli de població originari va sorgir al voltant de l'actual plaça de Ramon Godó, coneguda popularment com a Sòl de Graus. A finals del segle XVII, la fesomia actual de la plaça, amb dues de les bandes cobertes amb voltes i l'accés per la banda de llevant, ja estava definida. Sabem que algunes de les cases que en formaven part disposaven d'hort i corral (Muset 2006: 6). Amb l'arribada del creixement constructiu experimentat al municipi durant el segle XVIII, les cases de la plaça també foren rehabilitades. Es desconeix d'on procedeix el renom de Sintoi. Segons algunes informacions, a la dovella encastada al parament, també hi ha el nom de Manuel Juvé (en referencia als Jover). Els Vidal foren una de les famílies de negociants de Copons més destacables pel que fa al comerç amb Espanya. A principis del segle XVIII, Manuel Vidal apareix a la documentació exercint com a sastre. Gràcies als enllaços matrimonials, la família s'emparentà amb els Jover, una altra de les nissagues dominants de l'època. Ambdues nissagues tenien negocis a Valladolid.

Copons. Plànol urbà / Guia d'interès. Copons: Ajuntament de Copons, 2000. IPA (1991). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Copons. MUÑOZ, Natàlia (2006). "Renoms de Copons: plaça de Ramon Godó". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 21, p. 21. MUSET I PONS, Assumpta (1998B). "Los Vidal, una estirpe de negociantes catalanes del siglo XVIII". Dins Revista de la Facultad de Geografía e Historia (separata), núm. 11. Madrid: UNED. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 6.