Pont xic de l'aqüeducte de l'Espelt
Òdena

  Anoia
  Damunt del torrent de l'Espelt
  Emplaçament
  Damunt el torrent de l'Espelt, zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.59019
  1.60154
  383441
  4605221
  Número de fitxa
  08143 - 22
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1820
  Estat de conservació
  Regular
  La manca de manteniment es constata en les dovelles molt malmeses per l'erosió
  Protecció
  Legal
  BCIL núm. 4510-I (PGOU 13/12/2000)
  Accés
  Difícil
  Estructural
  Titularitat
  Privada
  08142A010002110000HQ
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El pont xic de l'aqüeducte de l'Espelt és de traçat recte i consta d'un arc de mig punt . Els paraments exteriors i la volta són de paredat irregular.
  La mina d'aigua passa per l'interior del pont. La canalització superior està a cel obert construïda en pedra.
  Inscripció gravada a la pedra del Pont Xic: "A su benefico hijo Didur que costeó este Puente el Dr. D. Juan Abad presbítero de su Iglesia Parroquial, Profesor de Teología de la Universidad Literaria de Cervera en señal de gratitud le tributa este obsequio. Año 1820 DOM-Ygualada". Cal recordar que el prevere Dr. Joan Abad havia costejat la construcció del pont Xic, finalitzat l'any 1820; malauradament havia mort un any abans, el 1819.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  El terme d'Òdena, proporciona al municipi d'Igualada un cabal de 300 m3 diaris per a les
  seves fonts públiques, per mitjà d'un aqüeducte, de més de 4 Km amb mines subterrànies
  i dos ponts des de les fonts de Can Poal i de Can Mas Arnau, fins els dipòsits igualadins
  de "l'Enxub" (aljub), al Poble Sec. Aquesta mina va ser feta amb les pedres de l'antiga
  muralla d'Igualada, segons el projecte de Fra Climent de Sant Martí, llec caputxí, a finals
  del segle XVIII. Les obres varen ser suspeses en primer terme el 1808 per la guerra del
  francès, i foren continuades de nou a partir de 1816.
  L'aqüeducte de l'Espelt,acabat el 1821, te una mina subterrània i es pot transitar bo i dret, exceptuant el tercer tram que porta l'aigua d'una deu adjacent sota Cal Cesc.
  En el segle XVIII la població d'Igualada creix molt i es crea un problema d'aigua, car la
  població el 1797 era de 6.494 h, que era el resultat de multiplicar per cinc el cens de
  principis de segle. Per aquesta raó es va decidir construir un aqüeducte que portés més
  aigua a la ciutat. Segons l'estudi documental es pot establir tres etapes en la conducció de
  l'aigua: 1) 05/02/1807: inici d'obres de la conducció de l'aigua de la Font del Poal de
  l'Espelt a Igualada. 17/08/1807: l'arquitecte Pere Serra i Bosch ratifica el pla elaborat el
  1791 per Fra Climent de Sant Martí. El 1808 les obres es suspenen a causa de la Guerra
  de la Independència. 2) 29/03/1816: les obres es reprenen. 25/07/1821: les obres de
  conducció estan acabades i la gent pot proveir-se d'aigua. 3) 21/01/1822: Pere Serra i
  Bosch, arquitecte hidràulic, fa els projectes de les 4 fonts per Igualada. Es col·loquen el
  21/01/1827. L'any 1832, final d'obra, amb Font de Neptú a la plaça de l'Àngel a Igualada.
  L'obra completa de la conducció d'aigües de l'Espelt a Igualada va ser portada a terme
  entre els anys 1807 i 1832, amb la construcció de les corresponents mines, fonts, ponts,
  etc. La mina te una llargada de 3.828 m i te una amplada total d'uns 0,80 m amb una
  alçada que varia entre els 1,40 m i 2,20 m.
  En el decurs del seu recorregut la mina passa per l'interior de dos ponts construïts l'any 1820: el
  Pont Gran (torrent de Valldaura) i el Pont Xic (torrent de l'Espelt).

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  MARTÍ I FIGUERAS, Joan (1974) "L'aqüeducte de l'Espelt", Miscel·lànea Aqualatensia, 2, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, p.199-229.
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1995): "L'Espelt: Origen i Evolució", Miscellanea Aqualatensia VII, Ajuntament d'Igualada i Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, pp. 185-213.
  TERMENS i GRAELLS, Miquel (1988): "Òdena", Història de les Comarques de Catalunya. Anoia, vol. I, Editorial Parcir Edicions Selectes, Manresa, p. 189