Pont Vell Avinyó

Bages
Avinyó
100 m a l'est de Cal Parés
08012-59
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
Gòtic
XIV
Regular
La part superior del pont és molt malmesa. Hem trobat presència de vegetació entre els carreus del passadís del pont.
Legal
BCIL: 579, DOGC (08-11-1989)
si, IPA
Fàcil
Social
Pública
Govern d'Espanya Avda Puerta de Hierro, s.n. 28071 - Madrid
Marc Cucurella Pinilla

És un pont gòtic que respon a la tipologia anomenada d'esquema d'ase, és a dir, amb un pendent més o menys pronunciat fins a la punta central. És format per tres arcs, tots de mides desiguals, i col·locats asimètricament jugant amb el terreny. L'aparell del pont és força irregular de mides i els blocs de pedra són col·locats en filades unides amb morter de calç. Les dovelles dels tres arcs de mig punt són col·locades a plec de llibre de mides més regulars i resseguides per una filada de carreus més petits.

El pont gòtic d'Avinyó és una construcció del segle XIV que, travessant la riera de Relat, comunicava el sector de llevant del terme amb el nou nucli que a partir del segle XIII va néixer a redós de l'església de Sant Joan d'Avinyó. Els anys 1719 i 1783 va ser reparat per desperfectes. Segons Salvador Ginesta, les restes més antigues serien romanes. Ho posem en dubte.

- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (08-11-1989), núm. 1216, Generalitat de Catalunya, Barcelona
- GINESTA BATLLORI, Salvador (1987). La Comarca del Bages, col. Cavall Bernat, núm. 14, Publicacions Abadia de Montserrat, Barcelona.
- ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed., pàg. 134.
- TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.