PONT D'ORNIU Avià

Berguedà
Colònia Rosal. 08610 AVIÀ
Sobre el riu Llobregat a la zona sud de la Colònia Rosal

Coordenades:

42.06785
1.86833
406377
4657929
08011-83
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
Modern
Regular
Legal
BPU. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
s n / 1981, 1990
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament d'Avià.08610 AVIÀ / Ajuntament d'Olvan. 08611 OLVAN
María del Agua Cortés Elía

A la zona sud de la colònia Rosal trobem una sèrie d'elements relacionats amb l'anomenat pont d'Oroniu. El més remarcable són les restes de l'antic pont medieval construït en pedra, probablement romànic, molt malmès i del que resta un arc de mig punt i l'arrencada d'un altre, situat a la riba del riu corresponent al municipi d'Olvan. És construït de pedra amb carreus grans i ben escairats a la base i pedra barrejada de diferents tamanys a la part superior. Al costat hi ha uns forats rodons a la roca, que poden correspondre a un pont de fusta anterior. Una mica més amunt, fou construït un altre pont possiblement d'època gòtica (tot i què és dubtós) realitzat amb un sol arc d'esquena d'ase de pedra i que és el que s'utilitza actualment per travessar el riu en aquest indret. Es difícil establir la cronologia d'aquests dos ponts i quin és el més antic.

El pont es troba a cavall entre els termes municipals d'Avià i Olvan i permet travessar el riu Llobregat per comunicar Obiols i cal Rosal.

Aquest pont comunicava la zona d'Obiols amb la d'Olvan.

AA.DD. (1994). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Vol. 5 El Berguedà. Departament de Cultura. Barcelona.