Poblat de les Garrigues
Carme

  Anoia
  Solana de Cal Cases
  Emplaçament
  Al vessant sud d'un turó ubicat al sud-oest de la Serra de les Garrigues.

  Coordenades:

  41.54295
  1.62698
  385478
  4599943
  Número de fitxa
  08048 - 8
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Edats dels Metalls
  Ibèric
  Segle
  VII-III aC
  Estat de conservació
  Dolent
  No es conserven estructures visibles.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si, CC. AA. 4752
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08047A00200200
  Autoria de la fitxa
  Jordina Sales Carbonell; Natalia Salazar Ortiz

  Es tracta d'un lloc d'habitació sense estructures situat en el sector SO de la Serra de les Garrigues, concretament ubicat en el vessant de migdia d'un turonet situat davant d'una gran torre d'alta tensió de la xarxa elèctrica. Davant d'aquesta torre, a la dreta del camí, hi ha un turonet cobert de pins, a la part alta del vessant de migdia del qual s'emplaça el jaciment. Hi aflora ceràmica ibèrica molt abundant a nivell superficial. Aparentment no s'observen estructures en superfície però les restes de marges agrícoles podrien encobrir estructures més antigues. A prop d'un dels marges s'hi observen fragments de molins barquiformes de granit. Al llarg dels anys, s'han anat recollint unes mostres representatives dels materials que afloren: fragments informes de ceràmica ibèrica oxidada de pasta tova i color ataronjat; varis fragments de vores de ceràmica ibèrica oxidada, totes elles més o menys exvasades i de llavi arrodonit; fragments informes d'àmfora ibèrica de la costa catalana; un fragment de vora d'àmfora ibèrica de la costa catalana amb el llavi acanalat; un fragment informe de ceràmica gris ibèrica; fragments informes de ceràmica ibèrica feta a mà, de pasta marronosa i amb abundant desgreixant de quars; un fragment de vora exvasada i llavi arrodonit de ceràmica ibèrica feta a mà; un fragment de ceràmica feta a mà amb decoració de cordó que conté impressions digitals; dues mostres d'escòria de ferro; i, finalment, un esclat de sílex. Per la manca d'estructures visibles en superfície, resulta difícil afirmar que en aquest jaciment es conservin les restes d'un poblat ibèric, tal i com suggereix el seu nom, però l'abundància de material superficial sí que sembla indicar la presència d'un hàbitat de proporcions considerables en aquest indret. Es tracta d'un conjunt de materials ibèrics de difícil datació ja que manquen elements d'importació que aportin cronologies més precises. Per altra banda, la manca de ceràmiques de vernís negre, tan abundants en els jaciments de l'Ibèric Final de la comarca, fa pensar que aquest jaciment deixaria d'ésser habitat a finals de l'Ibèric Ple. És, doncs, possible que s'iniciés una ocupació d'aquest indret durant l'Ibèric Antic que perduraria durant l'Ibèric Ple i moriria al final d'aquest periode.

  Materials arqueològics dipositats al Museu Comarcal de l'Anoia (n. ref. M-440 i M-530).

  Tot i que no s'observa l'existència de cap estructura, la detecció superficial dels materials arqueològics esmentats més amunt l'any 1991, quan es realitzà una actualització de la Carta Arqueològica de l'Anoia, va possibilitar la seva catalogació dins de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. A partir de l'abundància de materials detectats els arqueòlegs conclogueren que el jaciment catalogat com a Poblat de les Garrigues es correspondria amb un hàbitat de grans dimensions d'època ibèrica (segles VII-III a.C.).

  COBERÓ, M.; SERRA, J. (1991): "Poblat de les Garrigues", Carme (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Cataunya.