Plat de premsa de can Castellví-can Ximet Olèrdola

Alt Penedès
Cinglera N del Fondo de la Seguera. Entremig del camí de Can Ximet a Can Castellví
S'hi accedeix des de la balma de Can Ximet o des de la cinglera a l'alçada de Can Castellví

Coordenades:

41.30554
1.70045
391211
4573490
08145-23
Patrimoni moble
Objecte
Bo
Inexistent
Difícil
Sense ús
Pública
Ajuntament d'Olèrdola
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Plat de premsa esculpit sobre una roca masissa calcària (70 cm d'alçada). El seu diàmetre és de 1,20 m. Enmig de la peça hi ha un encaix, segurament era de biga horitzontal. La plataforma de la premsa està rebaixada respecte a una vora (de 25 cm) que circunda tota la premsa. Sembla que estigui caiguda en el vessant boscós del peu de la cinglera. S'ha de relacionar amb els jaciments propers de l'Abric de la Font de l'Ametlló i la Font de l'Ametlló.