Pla de les Monges Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector oest del terme municipal
A 750 metres de carretera BV-4406, punt quilomètric 14'500.

Coordenades:

42.00896
1.97501
415124
4651279
08255-125
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Antic
Ibèric
-V/-III
Dolent
S'ha edificat una granja porcina a la zona del jaciment.
Inexistent
Sí, CC.AA. 14245
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 006A00008
Jordi Compte i Marta Homs

El jaciment del Pla de les Monges es troba situat al cap d'un serrat a l'oest de la masia de la Cortada.
Es tracta d'un lloc d'habitació amb estructures. L'excavació va determinar l'escassa potencia estratigràfica del subsòl en general, entre 5 i 20 centímetres, on en moltes zones la roca natural ja aflorava directament. Prop del marge del cingle es van documentar petites restes de murs i materials ceràmic ibèric en el sediment adossat. Cal assenyalar l'alt grau d'arrasament del paratge i de les mateixes estructures que només conservaven part de l'última filada de blocs de pedra.
L'anàlisi del material ceràmic (àmfora de boca plana, ceràmica comuna i campaniana A) permet situar la cronologia en el període ibèric ple, en una fase entorn al segle III aC. D'altra banda, la tècnica constructiva dels murs (disposició plana i origen local de les pedres i lligat amb fang) denota característiques pròpies dels murs ibèrics en aquesta fase cronològica. La qualitat de les restes documentades no permet caracteritzar tipològicament el jaciment però si que li suposa una relació amb el de can Bonells, que tindrien una funció vinculada al control de la riera de Merlès a partir del segle V-IV quan la vall sembla que ja estaria plenament iberitzada.

A la zona del Pla de les Monges no es tenia constància de cap jaciment arqueològic. La intervenció arqueològica al Pla de les Monges es va dur a terme el febrer de 2004 i va estar determinada per la construcció d'una instal·lació porcina de tres naus industrials a la finca de la Cortada que afectava una superfície total de 6.000 m2. Donada la presència de ceràmica comuna ibèrica en la superfície del terreny afectat per les obres i la proximitat amb el jaciment ibèric amb can Bonells, el Servei d'Arqueologia va proposar la realització de l'esmentada intervenció arqueològica per tal de verificar la possible existència de vestigis arqueològics a la zona.

Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Santa Maria de Merlès. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el març de 2007.