Pistes d'atletisme
Vilassar de Dalt

  Maresme
  Entre els carrers Reina Elisenda, Pius XII i Les Guilleries
  97

  Coordenades:

  41.51103
  2.36042
  446628
  4595686
  Número de fitxa
  08214 - 23
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Medieval
  Segle
  IIaC-VIIdC
  Estat de conservació
  Bo
  13 tombes s'han musealitzat
  Protecció
  Legal
  Pla Especial Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si (21189 CC.AA)
  Accés
  Fàcil
  Lúdic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Vilassar de Dalt (Pl. de la Vila, 1 - 08339)
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  En l'antic terreny del camp de futbol i les pistes d'atletisme, delimitat pels carrers Pius XII, Mestre Salmeró, Reina Elisenda i Guilleries, s'han documentat una sèrie de restes arqueològiques relacionades per una banda amb una vila o la part rustica d'una vila que havia de ser propera; amb una cronologia d'entre els segles II aC i III dC i una zona de necròpolis tardana, datada entre els segles IV i VII dC.
  Les estructures pertanyents a la vila corresponen a cubetes, sitges, un lacus recobert d'opus signinum, un forn i rases d'extracció d'argiles.
  De la necròpolis s'han documentat fins a 34 tombes de tres tipologies. Les més antigues són les tombes fetes amb elements constructius (teules, maons, imbrex, etc). En una segona fase hi ha les tombes de fossa simple i les més recents serien les fetes amb lloses de pedra, tipus cista.

  També rep el nom de Sot d'en Pi o CEIP Francesc Macià.
  En realitat els Jaciments coneguts a l'Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya com a Necròpolis Frejinals (núm. 1245) i Pistes d'atletisme (núm. 21189), corresponen a un mateix jaciment en el que a partir de 2008 s'hi van fer una sèrie d'intervencions arqueològiques que han permès documentar científicament un seguit de notícies antigues.

  A mitjans del anys 50 del segle XX, Marià Ribas 1952) ja parlava de la troballa de diversos sepulcres de teules de secció quadrada i triangular sota el camp de futbol. També Pau Ubach (1994) als anys 70 documenta 2 nous enterraments.
  Amb motiu de la construcció del CEIP Francesc Macià en una zona que des de ben antic s'havien documentat restes arqueològiques d'època romana, es decideix fer un seguiment arqueològic, entre l'11 d'abril i el 30 de maig de 2008. Aquesta intervenció es fa sota la direcció d'Oriol Achón de l'empresa Arqueociencia.
  Aquesta intervenció permet documentar un antic curs d'aigua o riera amb material ceràmic d'època romana, consistent en elements constructius, contenidors d'emmagatzematge i transport (dolia i àmfora) i ceràmica de cuina i de taula. S'amortitza en el transcurs del segle III dC. També es documenten vuit cubetes o sitges que s'interpreten com estructures de producció artesanal vinculades a una vila propera.
  El desplaçament de les pistes d'atletisme per la construcció del CEIP Francesc Macià, motivà una nova intervenció arqueològica, en dues fases, entre el 21 de maig i el 17 de juliol de 2009, sota la direcció de Lourdes Moret, de l'empresa Antequem. En aquesta ocasió es van poder documentar 11 sitges d'època romana, un lacus de planta quadrada amb els costats arrodonits (1,3 x 1,18 m), un forn de planta quadrada, 3 fosses d'extracció d'argiles i 28 tombes, de les que se'n van excavar 3.
  L'excavació de les restes documentares es realitzà l'any 2010,en dues fases: la primera entre l'11 i el 29 de gener i la segona entre el 6 i el 17 de setembre. Finalment, el nombre de tombes documentades ascendí a 34.

  ACHÓN i CASA, Oriol (2008). "Informe del seguiment arqueològic a les obres del CEIP Francesc Macià i les Pistes d'Atletisme. Servei d'arqueologia.
  ACHÓN i CASA, Oriol (2009). "Memòria del seguiment arqueològic a les obres del nou CEIP Francesc Macià i les Pistes d'Atletisme de Vilassar de Dalt (Maresme)". Servei d'arqueologia.
  ACHÓN i CASA, Oriol (2010). "Memòria de la intervenció arqueològica d'urgència al jaciment de les noves Pistes d'Atletisme de Vilassar de Dalt (Vilassar de Dalt, el Maresme)". Servei d'arqueologia.
  ACHÓN i CASA, Oriol (2011). "Memòria de la intervenció arqueològica d'urgència al jaciment de les noves Pistes d'Atletisme de Vilassar de Dalt (Vilassar de Dalt, el Maresme). Fase IV". Servei d'arqueologia.
  AJUNTAMENT DE VILASSAR (1999). Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.
  BOSCH de DORIA, Marc (2009). "Projecte intervenció arqueològica preventiva subsidiària de la construcció de les noves pistes d'atletisme de Vilassar de Dalt, el Maresme". Servei d'arqueologia.
  GENERALITAT DE CATALUNYA (1983). Inventari del patrimoni arqueològic del Maresme. Vilassar de Dalt. Departament de Cultura de la Generalitat. Barcelona.
  MORET i PUJOL, Lourdes (2008). "Proposta de seguiment arqueològic a la zona de Can Torradetes per la construcció del CEIP Francesc Macià de Vilassar de Dalt (Maresme)". Servei d'arqueologia.
  MORET i PUJOL, Lourdes (2009). "Informe d'afectació de restes arqueològiques. Intervenció arqueològica preventiva subsidiària de la construcció de les noves pistes d'atletisme de Vilassar de Dalt, el Maresme ". Servei d'arqueologia.
  PREVOSTI, Marta (1981). Cronologia i poblament a l'àrea rural d'Iluro. Caixa d'Estalvis Laietana. Mataró.
  RIBAS, Marià (1952). El poblament d'Ilduro. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
  UBACH, Pau (1994). Memòries etno arqueològiques. Vilassar de Dalt, 1934-1993. 6.000 anys d'història en el Maresme. Col·lecció El Montalt, núm. 18. L'Aixernador edicions. Argentona.