Pintures murals de Can Nicolau Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Vila, 7

Coordenades:

41.47443
1.92964
410629
4591978
08114-103
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Neoclàssic
XIX
1839
Regular
Algunes de les pintures es troben en bon estat, mentre que d'altres foren malmèses durant les reformes per a l'adequació de l'espai amb Escola de Música.
Inexistent
Restringit
Ornamental
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual

Els espais de la planta noble de l'edifici de Can Nicolau, estan decorats amb pintures murals d'estil imperi. Segons el Dr. Francesc Fontbona, es tracta d'un conjunt mural del segle XIX únic a Catalunya. Els motius decoratius estan formats per blondes, draperies, guirnaldes, corns de flors i fullams, ventalls, corones de plomes, cariàtides, cistells de fruita i escenes de paisatges i mitològiques. Els sostres estaven decorats amb teles de grans dimensions pintades amb els mateixos motius decoratius.

La decoració de la planta noble de l'edifici de Can Nicolau data del segle XIX, quan el propietari de la finca, Anton Nicolau, va iniciar la construcció de l'edifici l'any 1834. Probablement la realització de la decoració es realitzà en motiu del matrimoni del seu fill i hereu Josep Nicolau Pasteller amb Rosa Bujons, celebrat l'any 1839. No obstant, en desconeixem l'autoria. L'any 1975 l'edifici fou adquirit per l'Ajuntament de Martorell en compra a Joan Nicolau Trillas. La construcció de l'Escola municipal de Música va comportar la destrucció parcial d'algunes de les pintures murals i la retirada de les teles dels sostres, que actualment es troben al soterrani de la Torre de les Hores. L'any 2003, l'Ajuntament de Martorell va aprovar i executar un projecte de restauració per tal de salvaguardar les pintures.

BALANZA, F. (2006): Proposta de declaració de Béns Culturals d'Interès Local. Inèdit.