Pilar de Cal Recader Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Major, 6

Coordenades:

41.76787
2.25092
437738
4624275
08014-209
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
7845023DG3274N0001QS / 7845023DG3274N0002WD
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

A la planta baixa de Cal Recader s'hi conserva un pilar de pedra que constitueix un vestigi d'una edificació anterior. Té el fust rectangular amb els angles bisellats, pel que s'obté una secció octogonal. El pilar és faixat, compost de peces de pedra local de gres vermell. Només es conserva la meitat del capitell, compost per una motllura senzilla.

Cal Recader és una casa del segle XX que probablement va construir-se aprofitant les dependències de l'antic hostal de la plaça. Al segle XVIII les corts de l'hostal tenien una capacitat per una seixantena de mules i vuit carruatges (SOLÀ, 1983: 117), pel que hem de pensar que ocupava una extensió major que en l'actualitat. El pilar de Cal Recader hauria format part de l'estructura d'aquestes dependències.