Pica a Parcerissa Montclar

Berguedà
Casa Parcerissa
Al pati entre cal Sastret i cal Martinet
08130-146
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Modern
XVI-XVII
Regular
Inexistent
Restringit
Ornamental
Privada
7827015CG9572N0001AY
María del Agua Cortés Elía

Pica de pedra de forma paral·lelepipèdica que presenta una bora amb un galze per encaixar una tapa, segurament de fusta. La pedra, en ser sorrenca, es troba en mal estat i es trenca a capes.

Possiblement es tractés de la pica per guardar l'oli de la casa veïna cal Parcerissa.