Pergamí de l'any 1425 Copons

Anoia
Carrer de l'Hospital, 56, 08001, Barcelona
Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, al mateix edifici
9m

Coordenades:

41.63652
1.51869
376624
4610480
08071-165
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Popular
XV
1425
Regular
Presenta algun estrip al centre del document.
Legal
Llei 10/2001 de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC 3437 24-7-01)
Restringit
Científic
Pública
Biblioteca de Catalunya/Generalitat de Catalunya
Adriana Geladó Prat

Pergamí del segle XV dipositat a la Biblioteca de Catalunya i relacionat amb la vila de Copons. Presenta unes mesures de 156 per 295 mm, està escrit en llatí i datat el dia 8 de març de l'any 1425. El notari del document és Ramon Tomàs, de la vila de Prats. Es tracta d'un pagament de Pericó Lloteres, fill d'Antoni Lloteres, difunt, de Sant Pere de Vilella del terme de Copons, com a hereu de Guillem Lloteres i del mas Lloteres situat a la parròquia d'Aguilar, juntament amb Arnau Lloteres, marmessor del dit Guillem Lloteres. Ambdós signen un rebut a Mateu Corts, de la vila de Calaf, que va pagar al difunt Guillem Lloteres, mentre vivia, una certa quantitat que li devia. El revers del pergamí és llis i només compta amb una petita inscripció pràcticament il·legible situada al centre del document.

Les imatges estan cedides per la Biblioteca de Catalunya.

Document original: Biblioteca de Catalunya. Perg. 260, Reg. 15153. http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/pergamiBC/id/26028/rec/4