PERGAMÍ DE L'ANY 1421 Copons

Anoia
Carrer de l'Hospital, 56, 08001, Barcelona
Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, al mateix edifici
9m
08071-164
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Popular
XV
1421
Regular
El pergamí presenta alguns estrips als extrems laterals.
Legal
Llei 10/2001 de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC 3437 24-7-01)
Restringit
Cultural
Pública
Biblioteca de Catalunya/Generalitat de Catalunya
Adriana Geladó Prat

Pergamí del segle XV dipositat a la Biblioteca de Catalunya i relacionat amb la vila de Copons. Presenta unes mesures de 280 per 328 mm, està escrit en llatí i datat el dia 15 de novembre de l'any 1421. El notari del document és Huguet de Serrallonga, notari per tot el regne d'Aragó.
Es tracta d'una àpoca escripturada a Calaf en la que el rector i un prevere de Copons firmen un rebut a Bartomeu Vall, prevere de Calaf, pel preu d'un censal que van crear els consorts Calaffa.
El revers del pergamí és llis i només compta amb una petita inscripció pràcticament il·legible situada a una de les cantonades superiors.

Les imatges estan cedides per la Biblioteca de Catalunya.

Document original: Biblioteca de Catalunya. Perg. 19, Reg. 15788.
http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/pergamiBC/id/52137/re…