Passera de Can Riera Moliner
Montseny

  Vallès Oriental
  Riu Tordera
  Emplaçament
  Sota Can Riera Moliner

  Coordenades:

  41.7749
  2.39798
  449967
  4624959
  Número de fitxa
  08137 - 182
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Només en queden les restes.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08136A005000180000RE
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  La passera de Can Riera Moliner era un pas sobre el riu Tordera que permetia comunicar els masos d'ambdós costats del curs fluvial. De l'estructura només se'n conserven els estreps, ja que el tauler va ser destruït durant la darrera riuada. L'estrep del costat nord és el més ben conservat, constituït per un mur de certa amplada fet de pedra lligada amb morter. 

  La passera era de fusta i va ser construïda perquè els matxos anessin fins al veïnat de Vila-seca.

  FONT, G.; MATEU, J.; PUJADAS, S. (2008). Torderades i eixuts: Els usos tradicionals de l’aigua al Montseny. Temes d’Etnologia de Catalunya, 6.. Barcelona: Generalitat de Catalunya.