Passallops Balenyà

Osona
Camí de Passallops
Pel camí que va de l'Ajuda a Tona, prop del límit del terme municipal

Coordenades:

41.8353
2.22448
435608
4631781
08017-178
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000107200DG33B0001TR
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Passallops és una masia del segle XIX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla arrebossat amb brancals de pedra, sobre el qual hi ha una finestra d'arc pla de pedra carejada. La resta d'obertures són d'arc pla arrebossat, algunes de factura moderna. El tractament dels murs és arrebossat. El ràfec està acabat amb cabirons.

A l'amirallament de l'any 1862 hi consta que pertanyia Esperança Francàs de Vic. L'any 1918 el propietari era Jaume Crivillers de Centelles.