Parets de vinya de Les Costes Alella

Maresme
Les Costes - Rials.
A peu, pel torrent de Rials fins a les Costes, o pel camí dels Traginers, des de Can Magarola.

Coordenades:

41.50316
2.30312
441839
4594849
08003-226
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
1950-60
Bo
tot i l'abandó de la vinya i la proliferació del bosc.
Legal
BCP (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
Difícil
Sense ús
Privada
Polígon 02 - parcel·la 33
Jordi Montlló Bolart

Parets de vinya per tota la vessant fetes a base de pedres granítiques irregulars, falcades amb pedres més petites i unides en sec, sense morter, que servien per aterrassar el terreny a fi i efecte de plantar-hi vinyes. Les seves alçades són variables segons les necessitats del terreny i el seu pendent, des de 40 cm a 1'70 metres.

AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.
MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit.