Pallissa de la Llena Alpens

Osona
Sector oest del terme municipal

Coordenades:

42.13025
2.08859
424673
4664640
08004-51
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII-XIX
Regular
La part esquerra de l'edifici està coberta per vegetació, la façana est està parcialment derruïda, el terra del primer pis no es conserva i algunes de les grans bigues que el sustentaven es troben parcialment caigudes. La coberta es troba en precàries condicions de conservació, a punt de caure.
Legal
Normes subsidiàries de planejament, Alpens 1996
Sí, IPA. 22450
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 005A00013
Jordi Compte i Marta Homs

La pallissa de la Llena està ubicada a uns 50 metres de la façana nord de la masia de la Llena. Està orientada al sud, és de planta rectangular i té teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra irregular i morter, i amb algunes parts de roca natural.
La façana principal, orientada al sud, presenta un alt pilar central construït amb pedra que sustenta la coberta, i dues bigues travesseres, la inferior de les quals constituïa el nivell de primer pis. El nivell de planta baixa es troba parcialment tapiat amb pedra i s'hi va deixar un accés principal i una finestra quadrada. A la part dreta s'hi obre una porta emmarcada amb pedra treballada i una finestra a mode d'espitllera.
La façana est es troba parcialment derruïda, amb les bigues caigudes i en bona part coberta per vegetació. La façana nord presenta grans blocs de pedra natural que aprofitaren per bastir-hi el mur. La façana oest es troba totalment recoberta per vegetació.

Tot i que no es conserva cap data inscrita de l'any de la construcció, es pot datar l'edificació de la pallissa entre els segles XVIII i XIX per la tipologia constructiva.

AADD, Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona i Ripollès. Enciclopèdia Catalana, 1993.
Inventari del Patrimoni Arquitectònic d'Alpens, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'abril de 2006.