Nucli de les Torres Olèrdola

Alt Penedès
Can Torres

Coordenades:

41.33645
1.74169
394713
4576871
08145 - 323
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XV-XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

El veïnat de les Torres està constituït per un grup de cases construïdes entre els segles XVIII i XIX, excepte la casa de Can Ticó, d'origen anterior, i algunes de factura moderna. Estan distribuïdes  formant dos petits carrers paral·lels entre sí. Són edificis de dues crugies, de planta baixa i pis i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. La majoria de cases conserven les façanes amb dos eixos d'obertures, amb portals d'arc escarser arrebossat o bé ceràmic. A l'inici del carrer hi ha un portal amb llinda de fusta i brancals de pedra on hi consta gravat l'any "1775". El tractament exterior dels murs de les cases és arrebossat i pintat, la majoria de color blanc. Al final del carrer hi ha la casa de Cal Ticó, d'origen anterior i tipològicament diferent, tot i que molt reformada darrerament. 

Es creu que aquest petit nucli es va formar per allotjar-s'hi els temporers de la propera masia de Can Torres de la Fontallada. Tot i així, en aquesta zona ja s'hi documentava la masia de Can Ticó des del segle XV.