Murs de pedra seca de Brocà, Cercuneda, Clarà i Solà de Sant Marc Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  A la solana de Sant Marc i Brocà prop de les cases de Brocà, Castell, cercuneda
  Al solà de Brocà i Sant Marc prop de les cases de Cercuneda, Clarà, Rotllant Vilalta i Companyó
  850-1001

  Coordenades:

  42.2494
  1.8952
  408861
  4678058
  08099-221
  Patrimoni immoble
  Obra civil
  Popular
  XVIII-XIX
  Regular
  Hi ha zones que els murs ja s'han perdut i altres que es conserven mig coberts de vegetació i esbarzers. Alguns dels murs com els propers a Sant Martí, Rotllant, Companyó, Castell i Cal Cosí encara reuneixen la seva antiga funció originària.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  varis propietaris
  Pere Cascante i Torrella

  Conjunt de murs d'obra de pedra seca que hi ha a la zona de Brocà prop de les cases de Sant Martí de Brocà, Rotllant, Castell, Cercuneda, Clarà i Cal Companyó. Es tracta d'un seguit de murs de terrassament i anivellament dels diferents camps realitzats amb pedres de diferents mides i unides en sec amb la tècnica de "paret de pedra seca" que també és comú en les barraques de vinya. Alguns dels murs conserven molta alçada, altres estan mig enrunats però en conjunt formen les característiques feixes de conreu de vinya i també cereal. Aquestes parets n'hi ha a les parts més baixes delimitant camps de dimensions més grans que a mida que van guanyant alçada es van reduint amb parcel·les més petites i amb murs de major alçada. Sovint aquests murs serveixen per delimitar també camins formant les característiques "carreres" i moltes vegades estan acabats amb la tècnica del ·sardinell" caracteritzada per els acabats amb lloses col·locades de forma vertical. També es poden observar aquests murs a la vall de la Coma i a les zones altes de Gavarrós.

  Murs de pedra que segueixen la tradicional tècnica de la "pedra seca" i que han configurat el paisatge del país i de la zona. Avui dia estan en desús i moltes parets ja s'han enderrocat.

  La construcció de pedra seca va ser molt popular a la Catalunya interior durant segles en les zones on la vinya era abundant. En el cas de Brocà les barraques eren construïdes per guardar-li les eines del camp i aixoplugar els camperols en cas de tempestes i mal temps ja que sovint eren allunyades de la casa on procedien i els murs per a construir terrasses i feixes de conreu. A la vall de Brocà on la vinya va ser molt estesa gràcies a les condicions del seu clima va poder fomentar la construcció d'aquest tipus de construccions que són més pròpies de zones més càlides com ara el baix Berguedà, Bages o Solsonès. Cal tenir present que a la zona de Bagà i al lloc que es coneix com a "la Serra" es conserven exemples de construccions molt similars. segons l'acta de consagració del monestir de Sant Llorenç prop Bagà (983)s' esmenten algunes donacions d'alous o zones de vinya al terme de Brocà com seria el cas de Clarà, Cercuneda, Vilella, Bagà, Osormeu que ens posen en evidència la importància del seu cultiu en aquesta vall. De fet la situació orogràfica de Brocà i la seva climatologia en llocs més aviat secs i àrids fan que sigui un lloc molt apropiat per aquest tipus de producte més propi de les zones del Baix Berguedà, Bages i Solsonès. La toponímia de la zona "Vinyet, vinya vella, vinyassa, solà de Clarà" ens recorda la importància aquesta antiga activitat agrícola que ens va sumada a la gran quantitats d'estructures que hi anaven relacionades.

  MARTÍN I VILASECA, F; PREIXENS I LLEVADOT M. (2005) .Les construccions de pedra seca a les terres de Lleida. Pagès editors. AJUNTAMENT DE BAGÀ (2005).El camí de la Serra.