Molí dels Moletons
Vilanova del Camí

  Anoia
  Carrer dels Moletons, s/n.
  Emplaçament
  Al marge esquerre del riu Anoia, just al davant de la Depuradora d'aigües d'Igualada
  282

  Coordenades:

  41.56646
  1.64895
  387352
  4602524
  Número de fitxa
  08302-13
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Segle
  XVI
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7528003CG8072N0001TG
  Autor de la fitxa
  Miquel Gea Bullich

  Antic molí draper dels segles XVI i XVII que passà a ser molí paperer durant el segle XVIII. El cos del molí es conserva en bon estat. Està format per un edifici de planta aproximadament rectangular amb un dels costats, el del NE, retallat de forma aproximadament trapezoïdal. Consta de planta baixa i planta pis. Al costat NE se situen, a nivell de planta baixa, dues obertures dotades d'arc escarser que actualment es troben tapiades. Pensem que aquestes obertures poden correspondre a dos carcabans o cacaus del molí que foren cegats quan va deixar d'utilitzar-se com a tal.
  Les obertures de l'edifici són amb llinda. Les parets estan construïdes amb maçoneria que barreja pedres irregulars, còdols en molts casos, amb pedres de mida més petita tot lligat amb morter de calç. Com és habitual en un edifici d'aquestes característiques, allà on l'arrebossat de les façanes s'ha perdut s'aprecien refeccions diverses, algunes fetes ja amb maó, producte de la llarga vida útil de la construcció. A les cantonades són visibles cadenes cantoneres.
  La coberta és de teula amb dos aiguavessos i el carener discorre en sentit aproximat NW-SE. Atès que no vam poder accedir a l'interior de la finca, desconeixem les característiques bàsiques de la façana de ponent, ja que aquesta no és visible des de l'exterior. Pel que fa a la façana de tramuntana, resta amagada per una casa residencial, Can Solsona, construïda durant el segle XIX i que d'adossa al molí per aquell costat.

  Sota la façana del molí que dóna al costat del riu Anoia se situa un mur de contenció atalussat de proporcions considerables. No queda clara la relació entre l'edifici i el mur, atès que, d'una banda, sembla que el mur atalussat cobreixi la façana d'aquell costat, però podria ser que el fragment de mur atalussat superior sigui posterior al fragment que puja des del riu.
  Cadastralment aquesta finca i La Torre d'en Solsona són la mateixa. L'edifici que ens ocupa és l'assentament original i La Torre d'en Solsona una ampliació de l'habitatge efectuada durant el segle XIX. Hem decidit separar ambdues construccions pel fet que no tenen res a veure ni a nivell constructiu ni cronològic.

  Es tracta d'un antic molí documentat ja durant el segle XVI. Originalment fou molí draper, condició que mantingué durant els segles XVI i XVII. Al segle XVIII fou transformat en molí paperer.

  SABATÉ, Flocel [et al.], (2003). "Història de Vilanova del Camí". Ajuntament de Vilanova del Camí. Pàg. 125.