Molí del Visó o del Pla Santa Maria d'Oló

Moianès
Prop del mas El Pla, al sector nord-est del municipi
Del Pla camí direcció NW-SE uns metres a ponent del mas. el molí és a 20 m entre mas i riera.
709

Coordenades:

41.88804
2.1055
425790
4637732
08258-264
Patrimoni immoble
Edifici
XVII-XVIII
1644
Dolent
En ruïnes i espoliat recentment
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08258A004000080000AJ
Jordi Piñero Subirana

Restes d'un antic molí fariner que pertanyia al mas el Pla, situat a la riera denominada del Molí, uns 20 m al sud-sudest del mas. A la riera del Molí hi ha tres molins fariners. Dos d'ells en troben molt junts, uns 700 m riera avall del mas El Pla, i s'han denominat Molí del Pla 1 i Molí del Pla 2. L'altre molí és el que es troba a l'alçada de la masia del Pla, i era conegut com a molí del Visó o del Pla. Aquest va ser pràcticament desmuntat pels volts de l'any 2000 per tal d'aprofitar-ne la pedra per bastir una casa de nova construcció al costat del mas el Pla.
Actualment d'aquest molí en resta la part més adossada a un terreny amb fort desnivell. Era una construcció de mida considerable. Les restes constructives són a dos nivells. La part inferior conserva parcialment una volta de pedra. Aquí és on hi devia haver la sala de mòlta i, a sota, el carcabà, on hi havia la roda hidràulica. A la part superior hi ha restes de dos cossos adossats que devien correspondre a l'habitatge del moliner. I a llevant s'observen indicis de la bassa. L'entorn es troba envoltat de vegetació i no s'hi observen rastres del rec.
Segons la descripció que en fan AYMAMÍ i PALLARÈS (1994: 30) en el seu llibre dedicat als molins del Moianès (editat abans que l'edifici fos desmuntat), aquest constava de dos pisos, tenia finestres espitllerades i a la dovella de la porta hi havia la data 1644 i el nom de Joan Pla.

Informació facilitada per Josep Canamasas Güell

Tal com hem dit, a la riera denominada del Molí hi havia tres molins. Els dos molins denominats Molí del Pla 1 i Molí del Pla 2 no podem assegurar que pertanyessin al mas el Pla, ja que es troben separats uns 700 m. En el molí del Pla 2 hi ha a la porta de l'edifici una inscripció del 1739. Però això no vol dir que el molí no fos anterior, tot i que la construcció actual sembla força homogènia. Més aviat fa la impressió que aquesta riera havia estat aprofitada des d'època molt reculada, tal vegada medieval, mitjançant els diferents salts d'aigua. L'existència, per exemple, d'una espectacular cascada vora el Molí del Pla 2 facilitava el rendiment d'aquests molins en un curs fluvial de cabal molt modest.
El molí del Visó o molí del Pla (que és el que es troba sota la masia) sí que pertanyia al mas El Pla. Així ho testimonia la inscripció de la dovella de l'any 1644, que fa referència a Joan Pla, que aleshores devia ser el propietari. Sembla, doncs, que aquest any es devia construir el molí. A més, una curiosa llinda que es troba a l'habitatge principal de la masia sembla fer referència a les moles del molí.
Ja fa molt de temps que tots aquests molins deuen haver quedat en desús. Segons es diu en el llibre dedicat als molins del Moianès, el Molí del Pla 2 va funcionar "fins a la passada maltempsada".

AYMAMÍ DOMINGO, Gener; PALLARÈS-PERSONAT, Joan (1994). Els molins hidràulics del Moianès i de la riera de Caldes. Arxiu Bibliogràfic Excursionista de la Unió Excursionista de Catalunya; Rafael Dalmau Editor, Barcelona, p. 30.