Molí del Maset
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Al marge esquerra de la Riera de Tous. Al nord-est del nucli urbà.
  Emplaçament
  Crta. 241, al km 5 agafar el trencant a l'esquerra a Cal Querol, seguir fins Cal Maset.
  351

  Coordenades:

  41.57587
  1.5497
  379094
  4603703
  Número de fitxa
  08226 - 266
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1857
  Estat de conservació
  Dolent
  Ruinós
  Protecció
  Legal
  BPU.Catàleg bens a protegir POUM 2012
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 26440
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08226A003000050000AZ
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  L'antic molí del Maset es troba situat al marge esquerra de la riera de Tous. Actualment de l'antic molí no en resta res, hi ha les restes en molt mal estat de conservació d'una fàbrica de filats edificada a mitjans del segle XIX.
  L'edifici de planta rectangular del qual només en queda la planta baixa. La façana principal, orientada a l'est, conserva dues portes i cinc finestrals d'arc de mig punt amb la part interior revestida de guix. La porta principal de dimensions més grans d'arc de mig punt amb les pedres col·locades a mode de plec de llibre, i la porta auxiliar, situada a la banda dreta, de dimensions més reduïdes amb llinda de pedra. A la façana nord, també s'hi obra una porta d'accés d'arc de mig punt. La façana de ponent s'hi obren un total d'onze finestrals d'arc de mig punt amb la part interior revestida de guix que il·luminaven la sala.
  L'interior de l'edifici, molt malmès per la vegetació, s'hi localitza un mur d'est a oest, situat al costat de la porta principal, amb una porta de llinda de fusta i amb els brancals de maons que dividiria l'espai en dos àmbits i donaria accés a la sala principal.
  El parament dels murs és de pedra i maons lligats amb guix col·locats amb filades irregulars i amb les cantonades reforçades amb maons. En algunes zones encara s'observa part de l'arrebossat de les parets.

  L'edifici fabril de filats fou edificat sobre l'antic molí fariner del Maset l'any 1857 per Domènec Bertran i Biosca que va obtenir la concessió per aprofitar l'aigua de la riera de Tous amb finalitats industrials. El complexa consistia en baixos i dos pisos.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  NAVARRO, F. (2012). Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Martí de Tous (POUM). Catàleg de béns a protegir. Ajuntament de Sant Martí de Tous.
  Informació cedida per Elisa Vidal.