Molí de l'Omet
Balenyà

  Osona
  Camí del molí de l'Omet

  Coordenades:

  41.82912
  2.22233
  435423
  4631096
  Número de fitxa
  08017-18
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIV-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  La coberta es troba en mal estat.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 40789/ IPEC 901836/IPEM
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001106200DG33B0001MR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  El molí de l'Omet és un molí fariner d'origen medieval que va ampliar-se als segles XVI i XIX.El conjunt conserva la resclosa d'on es desviava l'aigua fins a la bassa, amb un pou en un extrem on baixava l'aigua fins al carcabà, on accionava les rodes. Aquestes estan fixades a les moles, la fricció de les quals permetia la mòlta del gra per obtenir farina.

  L'edifici primitiu està situat a la part de tramuntana i està construït sobre la roca natural. És de tres nivells d'alçat, amb la sala de moles al pis central i el carcabà a l'inferior, tallat de la roca en la seva pràctica totalitat. A l'obrador s'hi conserven dues moles, que estan fixades amb les respectives rodes del carcabà, des d'on desguassava l'aigua de nou al torrent, per una obertura d'arc rebaixat de pedra. El volum va ampliar-se en alçada i s'hi va construir un nou volum a migdia, per tal d'allotjar el moliner. Posteriorment, encara va créixer amb dos nous volums vers al sud, dels quals el primer és superior en alçada. El parament dels murs és petites pedres escairades a la part més antiga, irregulars a la resta i lligades amb argamassa. Alguns trams estan revestits amb morter.

  L'indret de l'Omet està documentat des de l'any 923 en motiu de la venta de dues cases, aleshores dins el terme del castell de Tona. El mas i el molí estaven sota el domini de la Pabordia de Palau del monestir de Ripoll.

  DANTÍ, D., coord. (2010). L'aigua i el patrimoni històric industrial a la conca del Besòs. Granollers: Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Balenyà (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. CPCPTC. Generalitat de Catalunya.
  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (1995-1999). MEMGA - CPCPTC.