Molí de la Traveria Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Extrem sud-est del terme municipal
  A 4700 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 63'400.

  Coordenades:

  41.90741
  2.04179
  420528
  4639940
  08212-25
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII
  Dolent
  Es troba enclotat a un metre del terra a causa de la superposició de terra provinent de les crescudes de la riera Gavarresa. Presenta zones parcialment arrebossades, la teulada derruïda i vegetació als murs i a l'interior de l'edifici.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cad.: 001A00075
  Jordi Compte i Marta Homs

  El molí de la Traveria es troba enclotat al mig d'un camp prop d'un meandre que forma la riera de la Gavarresa envoltat pels cingles de la Traveria i el de les Nou Hores.
  Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per un volum central de planta rectangular composat per planta baixa, primer pis i golfes, i un cos adossat perpendicularment a l'extrem esquerre de la façana principal conferint a l'edifici una estructura en forma d'L.
  El volum principal està construït amb maçoneria de pedra i tenia teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, avui en dia no conservada. La part superior corresponent a les golfes així com també el cos situat a la façana nord són fruit d'una ampliació posterior i presenten cantonades diferenciades integrades als murs. Les obertures que corresponen a l'ampliació estan emmarcades amb maó i fusta.
  La façana principal, orientada a l'est, està dominada per un portal amb brancals de pedra picada i llinda de pedra bisellada datada i amb inscripció. Sobre la porta destaca una finestra amb brancals i llinda bisellats i ampit motllurat, que correspon a l'estança principal del primer pis conservant en el seu interior els festejadors de pedra treballada. A la resta de la façana principal hi trobem diverses obertures que combinen maó, pedra i fusta en l'emmarcat. A la part esquerra de la façana principal hi ha adossat un volum construït amb maçoneria de pedra que presenta dues obertures, una porta a la planta baixa amb brancals de pedra i llinda de fusta , i una finestra al primer pis emmarcada amb maó.
  La resta de façanes presenten poques obertures: a la façana sud hi ha una finestra de petites dimensions i a la façana oest n'hi ha tres que combinen maó i fusta en el seu emmarcat.
  A les façanes oest i sud es troben restes d'estructures de pedra que podrien correspondre a elements funcionals del molí. També s'hi troba un pou circular de pedra reformat amb una estructura d'obra arrebossada.

  Llinda a la porta principal amb la inscripció i data següent:
  17 + 3 X
  Joseph Travaria

  El molí de la Traveria consta documentat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, l'any 1753 quan Fèlix Traveria va obtenir la concessió hidràulica pel molí de la Traveria. Torna a aparèixer documentat a mitjans del segle XIX en la llibreta per cobrar lo reparto de "parapleitos" de tots los homes de edat de 57 anys a 60 en lo any 1854. El mateix any apareix en una relació de masies de la parròquia de Sant Andreu d'Oristà. L'edificació actual data de la primera meitat del segle XVIII tal com es recorda a la llinda de la porta principal.

  Arxiu Municipal de Sant Feliu Sassera, Llibreta per cobrar lo reparto de "parapleitos" de tots los homes de edat de 57 anys a 60 en lo any 1854, secció 2.2.1
  ORDEIG, R, La parròquia de Sant Andreu d'Oristà, Patronat d'Estudis Ausonencs, vol. 7, núm. 79 1974
  PLANES, J A, Teixir i traginar. De la manufactura tradicional a la periferització industrial. El Lluçanès segles XVIII XIX. Centre d'Estudis del Lluçanès, 1997.