Molí de La Tor Montclar

Berguedà
Riera de Montclar o del Casó
Al sud del terme, a la riba dreta de la riera de Montclar o Navel
08130-12
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XX
Dolent
Es troba en ruïnes
Inexistent
IPAC 3392
Difícil
Sense ús
Privada
08129A00700007
María del Agua Cortés Elía

Actualment queden pocs murs de l'antic edifici que es troba en ruïnes. Era un edifici d'estructura clàssica cobert amb teulada a dues aigües de teula àrab i carener perpendicular a la façana de ponent. Estava distribuït en planta baixa i pis, a la planta superior s'allotjava l'escairador i el casal moliner, prop de la bassa que recollia l'aigua del torrent de la font calenta, i al cos inferior hi havia l'obrador de les moles, l'estable i el magatzem, i a sota, a un nivell inferior, el carcau. Es conserven traces d'arrebossat antic a les façanes, carreus de pedra a les cantoneres i als brancals de les obertures, així com diversos fragments de moles, algunes reaprofitades en el parament dels murs. A l'exterior i adossats a l'obrador hi ha la bassa i el pou amb el que es provocava el salt, que és circular.

Les coordenades són aproximades degut a que la zona es troba molt plena de bardisses i és de difícil accés. La riera de Montclar en aquesta zona també s'anomena del Casó.
Les fotografies estan extretes del Pla Especial Catàleg de Masies i Cases Rurals de Montclar, 2015.

Sembla que aquest molí va ser construït al segle XVII, i que era explotat pels propietaris de la veïna masia de la Tor que l'ampliaren al segle XIX, incorporant-hi el molí escairador. Surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Molino de la Tor, Salvador Vilar. Es mantingué actiu fins després de la guerra civil el 1939 i les teules s'aprofitaren en altres construccions, factor que n'accelerà la degradació.

Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus
i Patrimoni del Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.
"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.