Materials del jaciment paleontològic de ca n'Amat Ullastrell

Vallès Occidental
Carrer Escola Industrial, 23, 08201 Sabadell
Al centre de Sabadell, al costat del Mercat Central
190 m

Coordenades:

41.52685
1.95673
412961
4597770
08290-37
Patrimoni moble
Col·lecció
Neògen
Bo
Legal
Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC 1367, 14-11-1990)
Fàcil
Científic
Pública
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Adriana Geladó Prat

Materials procedents del jaciment paleontològic de ca n'Amat, actualment dipositats als magatzems del museu del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell. Per una banda es conserven les restes fragmentades d'una mandíbula i d'un maxil·lar que pertanyien al mateix individu. Es tracta de 13 fragments de diferents dimensions, identificats amb el taxó "Progenetta montadai vallesiensis". Per altra banda, també es conserven 5 fragments proximals d'un metàpode procedents d'un rumiant. Totes les restes estan perfectament conservades i classificades, amb una datació establerta dins del període Neogen, a l'època del Miocè mitjà-superior i a l'edat del Aragonià superior (MN7/9), fa aproximadament entre 11,2 i 18 milions d'anys.

El paleontòleg català Miquel Crusafont realitzà la troballa d'aquests materials durant una prospecció superficial pels voltants de la masia de ca n'Amat. Tot i que inicialment els materials s'havien catalogat dins l'edat corresponent al Vallesià (entre 9 i 11,2 milions d'anys), finalment la datació de les restes s'ajustà a l'Aragonià.