Masia Molí de Sorribes Les Masies de Voltregà

Osona
Masia Molí de Sorribes, Burrissola. 08508 Les Masies de Voltregà.
Carretera de Torruella, C-17, km 68

Coordenades:

41.98422
2.24297
437289
4648301
08117-67
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
XIV-XVIII
Bo
Rehabilitada fa deu anys.
Legal
Annex II de la Revisió de les NNSS (15-11-2000)
sí, CC AA
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 014A00008
Natalia Salazar -ArqueoCat SL-

Edifici de planta rectangular amb coberta a dues vessants de teula aràbiga i carener paral·lel a la façana. Els murs són de tàpia i estan assentats sobre un sòcol de pedra (còdols de riu lligats amb morter de calç). Presenta cantoneres i obertures reforçades amb pedra aristada. Destaca el portal d'entrada, d'arc de mig punt amb llinda de pedra adovellada. Té tres plantes: baixa, pis i golfes.

Durant la rehabilitació de la casa va aparèixer in situ, a l'habitació nord de l'actual edifici, les restes de l'antic molí del segle XIV (veure fitxa 68).

L'any 989 apareix documentalment, per primera vegada, el topònim Sorribes a la zona, i al segle X hi ha constància de la presència de diferents molins en aquest tram de la riera del Sorreig. L'edifici actual es va construir al segle XVIII, sobre les restes del molí medieval.

PUJADES, Josep; SUBIRANAS, Carme (1997). Memòria de la intervenció arqueològica al Molí de Sorribes (Masies de Voltregà, Osona). Inèdita, pp. 6-10. MOLERA, Santi (1999): "Molí de Sorribes". Carta Arqueològica Osona: Masies de Voltregà. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. [Consulta: 1 març 2006].