Masia de Santa Margarida Martorell

Baix Llobregat
Camí del Cementiri, s/n

Coordenades:

41.46734
1.91692
409557
4591204
08114-115
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

La masia és un edifici de planta rectangular de dues plantes. La planta baixa és de pedra vista mentre que el nivell superior està arrebossat i les finestres que hi ha estan emmarcades per uns esgrafiats.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 04 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

La masia de Santa Margarida, que data del 1841, es trobava dins l'antic priorat de Sant Genís de Rocafort. A principi de la dècada de 1960 va quedar deshabitada, fet que avançà el seu procés de deteriorament. L'any 1967 Pau Sendrós va fer donació dels edificis de Sant Genís de Rocafort i de Santa Margarida ,així com d'un lot de terres al seu entorn, al municipi de Martorell. La voluntat de Pau Sendrós era la recuperació d''quests edificis i que Santa Margarida esdevingués un centre de recerca arqueològic. Al 1972 encara no s'havia fet cap acció; la masia estava en estat ruïnós i l'església ocupada per les bardisses; al maig d'aquell mateix any un grup d'entusiastes va començar els treballs de recuperació de la masia, que es va rehabilitar, així com de l'església; eren els inicis del que pocs anys després seria El Centre d'estudis Martorellencs.
Avui en dia la masia de Santa Margarida acull l'equip d'excavació del jaciment de Santa Margarida; jaciment de referència obligada per a l'estudi de l'antiguitat tardana i l'època medieval i lloc de formació de molts arqueòlegs.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.