Maset del Sadurní Olèrdola

Alt Penedès
La Saulonera
Des de Cal Sadurní, seguir el camí del Maset que comença davant del celler

Coordenades:

41.33971
1.75009
395421
4577223
08145 - 266
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Es troba en mal estat estructural, amb algunes parts ja enderrocades.
Fàcil
Sense ús
Privada
08144A025000040000QX
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

El Maset del Sadurní és una masia construïda al segle XIX. És un edifici de planta rectangular, a l'entorn del qual hi ha diverses dependències en estat ruïnós. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis presenta diverses obertures d'arc pla arrebossat. Es troba en estat estructural deficient, amb algunes parts enderrocades. Tot i així, a l'interior s'hi mantenen algunes estances originals. El tractament exterior dels murs és arrebossat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.

El Maset fou construït pels amos de Cal Sadurní, probablement per allotjar-hi els jornalers.