Mas Vidal
Rubió

  Anoia
  Vinya del Puig. Nord-oest de Rubió
  Emplaçament
  Des de la C-1412 a direcció Prats de Rei agafar el trencall a Mas Pallarols. Des d’aquest punt seguir pel camí de la dreta
  510

  Coordenades:

  41.66778
  1.53204
  377795
  4613932
  Número de fitxa
  08185 - 216
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Enderrocat
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08184A019000430000ZD
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.

  El mas Vidal es tracta d’una construcció d’origen medieval consolidada en època moderna i inicis d’època contemporània. El mas està format a partir de diversos cossos adossats edificats en diferents èpoques amb la coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal. El cos primigeni correspon a un edifici de planta quadrangular, tipus torre, de planta baixa i pis construït amb carreus ben escairats amb filades regulars. Posteriorment, aquest cos s’hi adossà un cos pel cantó de llevant i de migjorn, quedant integrat en un gran mas de planta rectangular. La façana principal, situada a la façana de llevant, conserva el portal d’accés de llinda de pedra i una finestra al damunt amb llinda, brancals i ampit de pedra. Malgrat el desgast, a la llinda s’hi poden llegir les darreres xifres d’un any (--16). Tot i l’estat d’enderroc, a l’interior, a la planta baixa, encara conserva un arc de mig punt adovellat, el qual separava dues estances. Adossat a la façana de ponent hi ha les restes del tancament d’un cobert. Al costat est del mas hi ha un volum de planta rectangular amb la coberta a una vessant, amb pendent vers el nord, de planta baixa i planta pis, emprat com a zona de coberts i corrals.

  El mas Vidal apareix a la llista de masos de la recaptació de la Lluminària de la parròquia de Santa Maria de Rubió de l’any 1636 com “lo mas vidal”. Tot i això no es descarta que sigui més antiga, atès que en els fogatges de 1553 apareix el nom de Thomas Vidall de la parròquia i terme de Robio de Ardesa. Novament apareix documentat en el llevador de rendes de l’any 1869 el mas Vidal, propietat de Jaume Torras.