Mas Solergibert Avinyó

  Bages
  Horta d'Avinyó
  800 m a l'est d'El Montsec

  Coordenades:

  41.81305
  2.0091
  417696
  4629494
  08012-387
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modern
  XVII
  1627
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 002A00003
  Marc Cucurella Pinilla

  La masia és de planta baixa i pis amb una superfície aproximada de 720 m2. Té la coberta de dues vessants que fan el desguàs a la façana principal i posterior. Fou construïda aprofitant la roca natural. L'acabat exterior és de pedra vista i arremolinat i la porta és adovellada amb la inscripció "1627". El soterrani té el sostre amb volta. S'hi observen diferents ampliacions i modificacions realitzades al llarg del temps. Actualment són dos habitatges dins la mateixa estructura, les tines s'han cobert i s'ha construït habitacions al damunt. Al costat de la casa hi ha una era, un pou, un cobert, una pallissa i un corral. Es troba situada damunt un turó envoltada de camps de conreu.

  En el fogatge de 1497 ja apareix un mas d'en Soler Gibert, dins del terme d'Artés, concretament a la zona d'Horta (que avui dia correspon al terme municipal d'Avinyó). Igualment, en el fogatge de 1553 apareix "lo hereu d'en Soler Gibert" com a propietari d'un mas en aquesta zona. Evidentment, doncs, l'antic edifici patí reformes i modificacions donant lloc a l'actual edifici, construït en 1627.

  - IGLESIAS, Josep (1991). El Fogatge de 1497, Ed. Fundació Vives i Casajuana, Barcelona.
  - IGLESIAS, Josep (1979). El Fogatge de 1553, Ed. Fundació Vives i Casajuana, Barcelona.
  - ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed.
  - TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.