Mas Montserrat Castellcir

Moianès
A l'est del camí de Santa Coloma i del Mas del Prat.
Al nord del nucli principal, per sobre la riera del Xaragall de Cuaranya
779,2

Coordenades:

41.77331
2.14501
428941
4624961
08055-37
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
Bo
Reformada recentment
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002503500DG22F0001IL
Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals9

Mas format per un cos principal de planta quadrada amb planta baixa primer pis i golfes amb coberta a dues vessants. Per la banda est s'hi adossa un cos rectangular d'una sola planta i coberta a una vessant.
Al nord, però sense contacte físic amb el cos principal, hi ha dues edificacions més, una quadrada i una de rectangular orientada est-oest adossada a l'anterior. Aquests quatre edificis defineixen una zona oberta just al centre.
L'edifici principal esta fet de pedra sense devastar amb carreus ben escairats a les cantonades. La distribució de les obertures es simètrica i segueix tres eixos. Totes les obertures estan delimitades amb maons col·locats uns als costat dels altres rematades amb arc rebaixat. A la planta baixa i al centre de l'edificació trobem la porta principal, amb una finestra a banda i banda. Al primer pis i per sobre les anteriors, hi ha tres finestres idèntiques. Entre la central i la situada a l'est hi ha una imatge de la Verge de Montserrat feta amb rajols pintats, coronada per un voladís triangular fet de maó. Per últim a l'eix central, és a dir a la línia de la porta, hi ha una finestra a les golfes.
El cos adossat a l'est també és de pedra i l'accés es fa per un arc de mig punt. Alguns dels murs d'aquesta construcció i dels cossos situats al nord estan completament arrebossats i pintats de groc, denotant una reforma recent.

Integrat en una zona de producció industrial

Sembla que el nom d'aquest mas te a veure únicament al desig dels seus propietaris.

GARCIA-PEY, Enric (2009) Castellcir, recull onomàstic. ICC, Institut Cartogràfic de Catalunya. Societat d'Onomàstica. Generalitat de Catalunya, departament de política Territorial i obres publiques.