Mas Mollet
Sant Joan de Vilatorrada

  Bages
  Sant Martí de Torruella
  Emplaçament
  Crta de Manresa a Solsona C-1410 ,trencall a la dreta a l'alçada del Pla dels Vinyats.

  Coordenades:

  41.76067
  1.80045
  400284
  4623900
  Número de fitxa
  08218-29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  La casa va ser objecte d'importants reformes estructurals dutes a terme als anys 80 pels seus actuals propietaris, adequant els coberts del cantó nord com a habitatge i obrint la galeria al pis de les golfes, així com adequant els entorns del mas com zona de jardins.
  Protecció
  Inexistent
  Ref. Cadastral: Pol.10- Parcel·la 18- Subparcel. D
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 010A00018
  Autoria de la fitxa
  Arqueociència S.C. SL (Raquel Valdenebro)

  Conjunt arquitectònic format per la casa del mas Mollet i un seguit de construccions adjacents que l'envolten. La casa pròpiament dita és de planta quadrangular amb coberta a quatre aigües de teula. Consta de planta baixa, primer pis adequat com a vivenda i golfes. La façana principal és orientada a ponent, accedint-se a la casa mitjançant una gran porta adovellada. Un conjunt de dos finestrals reforçats amb llindes s'obren al primer pis, i una moderna galeria aguantada amb columnetes ha estat recentment oberta al pis de les golfes. S'adossa al cantó Est de la façana principal un cos quadrangular que feia funcions de cobert i que finalitza a l'alçada del primer pis en un terrat. Aquest espai era utilitzat antigament com a espai de tines i celler. S'accedeix a aquest cobert pel mateix cantó de la façana principal. Completen el conjunt de la casa un seguit de coberts que formen un cos rectangular adossats a la façana nord de la casa i ara adequats com a part de la vivenda. Es tracta d'un cos rectangular edificat en diversos moments i al qual s'adossa un altre cos rectangular en perpendicular utilitzat com a moderns garatges. Complerta el conjunt un modern cobert rectangular destinat a magatzem de l'actual explotació agropecuària. Al cantó Est de la casa s'hi adossaven dues grans cisternes d'aigua i una bassa amb una inscripció que fa referència a l'estada del Sr. Leonci Soler i March.

  La casa conservava una important biblioteca que havia estat propietat d'Alexandre Soler i March. Aquesta, juntament amb la documentació antiga del mas i les fotografies antigues de la casa es troben en mans de la família Soler. La casa no conserva barraques de vinya dins de les seves propietats, encara que el cultiu de la vinya havia estat força important.

  El mas Mollet es troba documentat des del segle XIII amb el nom de mas Çavit. Al segle XIV es coneix la venda del mas per Pere Çavit a Jaume Colteller pel preu de 1200 sous barcelonins. (AA.DD., 1984). Curiosament la família Çavit és la protagonista de la llegenda dels captius de Joncadella, que explica com un membre d'aquesta família va ser retornat de forma miraculosa al Santuari de Joncadella després d'estar apressat pels musulmans. Sarret i Arbós va iniciar algunes investigacions històriques a fi de poder donar versatilitat i datar aquesta llegenda. Segons ells, al llibre del Veguer de Manresa, l'any 1309, i en de la família de Berenguer Mercader, de l'arxiu notarial, escrit pel notari Jaume d'Arters, apareix un tal Bernat Mercader com a Comissari Reial per reclutar gent de Manresa i la seva vegueria a fi d'enrolar gent a l'armada que Jaume II estava preparant per anar ha lluitar contra el regne de Granada. Entre els cridats apareixen Pere Çavit de Joncadella (Çavit era el nom antic de l'actual mas Mollet) i Jaume Basora de Juncadella, per tant hi ha una discrepància en les dades utilitzades (SARRET I ARBÓS, 1929). El fet de que al segle XIV encara es conservi el nom Çavit fa pensar que l'actual nom de Mollet prové de les successives compres i vendes dels segles XV i XVI. Al segle XVII els Mollet apareixen com a blanquers a Manresa, encara que més que dedicar-se a l'ofici es dedicarien al control de la producció i a la comercialització. Tot fa pensar que seria amb Tomas Mollet de la Plana que la família assoliria un bon nivell social i econòmic que els permetria abandonar les activitats productives per viure bàsicament de renda. Durant el segle XVIII els Mollet tenen càrrecs a l'administració, són doctors i advocats i viuen de renda. Tot fa pressuposar que, antics pagesos benestants, abandonessin el mas per instal·lar-se a Manresa i acabarien com a professionals liberals. A finals d'aquest segle es fa palesa una certa decadència que es solventa amb el casament de Mª Lluïsa Mollet amb Joan Bta. Soler que suposaria la unió amb la nova burgesia comercial i industrial de la ciutat. Un descendent d'aquests, Lluís G. Soler i Mollet es casà amb Vicenta March, d'una família de rendistes de Manresa, iniciant la nissaga dels Soler i March. Aquesta nova branca familiar (entre la qual hi ha el notable arquitecte Alexandre Soler i March) serien els propietaris del mas fins a mitjans del segle XX en que va ser venut a la família Agut de Terrassa, els actuals propietaris.

  Arxiu Parroquial de Sant Joan de Vilatorrada. Llibre de censos y cosas a est tenor (187?-1716). AA.DD.(1984), Recopilació de la història del municipi de Sant Joan de Vilatorrada. Sant Joan de Vilatorrada. COMAS I CLOSAS F.(1988), Sant Joan de Vilatorrada. Història del Bages. Vol II. Ed. Parcir. Manresa. Pàgs.379-402. SARRET I ARBÓS J.M.(1915), Història y tradiciones de Juncadella. Lleida. SARRET I ARBÓS. J.M.(1929), Santuari de Nostra Senyora de Juncadella: història i tradicions. Manresa.