Mas Junyent Fonollosa

Bages
Camps. Mas Junyent s/n. (08259 Fonollosa)
Des del veïnat de Camps cal agafar el camí que surt cap al cementiri i recorrer uns 3 km fins el mas

Coordenades:

41.78849
1.69127
391255
4627121
08084-56
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 000200CG92E007
Raquel Valdenebro Manrique

Conjunt arquitectònic format pel mas Junyent i les dependències annexes que han estat adossades a l'edifici central de la casa. Actualment el mas Junyent resulta un conjunt d'enormes proporcions que destaca en el pendent del terreny en el qual s'ubica. El nucli del mas, pròpiament dit, es tracta d'un edifici de planta rectangular, cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana. És construït en mur de mamposteria irregular sense arrebossar. Compta amb planta baixa, primer pis i golfes, i té la façana principal encarada a migdia. La construcció es va realitzar aprofitant una terrassa artificial que trenca el baixant de la muntanya. Aquesta construcció primigènia, possiblement del segle XVI, es troba totalment envoltada de coberts i dependències annexes, la majoria de planta baixa, sobresortint al centre de l'alçada general. D'altra banda, aquest conjunt d'annexes, impedeixen una visió neta de la casa i de les seves façanes, especialment de la principal, que es troba precedida d'un mur que la tenca, creant un pati interior. Aquest mur s'obre a migdia amb un gran portal adovellat possiblement del segle XVIII. El nucli central del mas també ha sofert modificacions, podent-se detectar perfectament almenys dos ampliacions de la casa en direcció a ponent, que van determinar la planta de tipus rectangular. La façana principal de la casa s'obre amb un gran portal adovellat. Al primer pis s'obren quatre balcons, i a les golfes destaca l'existència d'una galeria oberta amb dues grans arcades. La façana principal de migdia es tanca amb un mur que crea un pati interior. Adossat a l'interior del mur destaca la construcció d'un cobert de planta baixa i primer pis, que aprofita com a façana posterior aquest mur de tancament del pati, realitzant-se l'entrada des de l'interior del pati. A tocar d'aquest cos, però a l'exterior del mur destaca l'existència d'un altre cobert de planta baixa, destinat segurament a eines. A l'exterior del mas, però adossat també a aquest mur de tancament , destaca l'existència d'una pallissa de grans proporcions que presideix el que devia ser l'era de la casa, i que actualment queda com a espai verd ubicat a l'entrada de la casa. Es tracta d'una pallissa aixecada en pedra, construïda amb una gran arcada de mig punt a la seva façana de migdia de cara a l'era, i coberta amb dues aigües. La façana de llevant de la casa es troba parcialment atapeïda, recoberta de coberts adossats fins a l'alçada de les golfes. Com a obertures només s'aprecien dues petites finestres a l'alçada de les golfes. La principal, ocupa l'espai central de la façana, just a sota del carener, i destaca el seu empit de pedra. La façana de ponent destaca per l'existència de les restes d'una teulada que sobresurt del mur de la paret a l'alçada del primer pis, la qual cosa indica que es tractava primerament d'un cos adossat a ponent de la casa, que posteriorment fou incorporat a la vivenda i s'unificaren les teulades. A aquesta façana només s'obren tres finestres a l'alçada del primer pis Destaca també l'existència d'un altre portal adovellat a l'alçada del mur de tancament que arrenca d'aquesta façana i gira en direcció a migdia. Aquest portal sembla de moderna factura. La façana nord es troba totalment ocupada per construccions adossades. És el cas d'una gran cisterna d'aigua construïda ocupant el cantó de ponent de la façana nord, i de tres grans tines que s'adossen a continuació. Es tracta de tines totalment recobertes exteriorment amb pedra, que comparteixen la mateixa teulada inclinada i que presenten una gran uniformitat, semblant una sola construcció adossada al mur de la casa. Completen el conjunt alguns coberts aixecats propers a la casa.

Arquitectònicament es tracta d'un mas aixecat amb tota probabilitat a l'entorn del selge XVI, que anà sofrint modificacions i ampliacions al llarg dels segles XVII i XVIII. La gran ampliació de la casa, amb la construcció de coberts, pallissa i tines es deu segurament al segle XIX. El mas Junyent era una de les propietats més importants del terme de Camps, comptant amb gran quantitat d'hectàries destinades a la producció vitícola. Bona part de les cases ubicades al voltant com és el cas de "Cal Jepet del Junyent", van néixer com a cases de parcers aixecades en propietats del mas Junyent, i conreaven terra propietat del Mas. La propietat de la casa va pertanyer a la família Junyent. L'any 1884, la pubilla de la casa: la Paula Junyent, es va casar amb l'hereu del Mas Bastardas de Fals, en Josep Bastardas. Com que el mas Junyent era econòmicament més ric que el Bastardas, la parella va passar a residir al mas Junyent. En Josep Bastardas es va convertir en un dels terratinents de Camps, sent alcalde entre els anys 1894 i 1897, i cap del sometent de Camps. Malgrat la riquesa de la casa, l'endeutament del mas va ser cada vegada més accelerat, de tal manera que el 1908, les propietats del Junyent i Bastardes van ser venudes als germans Miquel i Josep Ferrer Trulls, de Claret dels Cavallers. La finca tenia aleshores unes 29 hectàrees. Va heretar la seva propietat en Josep Ferrer, que la va cedir a la seva germana Dolors Ferrer Torras, que va morir l'any 1949 sense testament. El jutge va dictaminar que la propietat passés a la seva mare Maria Torras, resident a Barcelona. Des d'aleshores el mas és propietat dels descendents d'aquesta família.

VILA I VILA J.M. (1987) Fonollosa . Història del Bages. Vol I. Pàgs. 275-282.