Mas Gili Montgat

Maresme
Camí de Can Gili

Coordenades:

41.47453
2.2775
439674
4591688
08126-10
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
Contemporani
Popular
XV
Regular
Els cossos annexes es troben parcialment esfondrats. L'interior també es troba força deteriorat.
Inexistent
IPA 8735
Fàcil
Residencial
Privada
001000100DF39B0001XO
Marta Lloret Blackburn

Masia aïllada de planta irregular amb diversos cossos annexes adossats. Davant la casa hi ha un pati que queda tancat per les corts i una reixa amb data de 1889. Consta de planta baixa, pis i golfes i és de tipus basilical, amb dues vessants i el cos central de les golfes que sobresurt sobre el carener, constant d'un desaiguat propi. Al centre de la façana hi ha el portal d'accés, d'arc de mig punt adovellat, sobre el qual hi ha un finestral gòtic d'arc conopial lobulat amb capitells decorats. Al costat d'aquest hi ha pintat un rellotge de sol. La resta d'obertures són de pedra carejada i arrebossades, i es troben disposades de forma aleatòria per la façana. En un extrem del frontis hi ha un matacà, que havia tingut funcions defensives. A la façana posterior hi ha un cos en estat ruïnós que constituïa el celler, on encara són visibles les bótes i la premsa de vi. El parament és de tàpia, arrebossada i pintada de color blanc, amb les finestres del frontis pintades de color magenta. El ràfec es troba decorat amb una imbricació de rajols ceràmics. A l'interior s'hi conserven els paviments de tova i els cairats de fusta dels sostres. A prop de les façanes de tramuntana i sol ixent hi ha un pou circular de pedra i dues basses que s'omplen amb aigua de dues mines diferents.

A causa de l'arranjament de la riera amb maquinària pesada s'ha malmès la canalització d'aigua d'una de les mines.

L'origen del Mas Gili es remunta a l'època medieval, tal com testimonia el finestral gòtic que conserva a la façana principal. Malgrat que no disposava d'un sistema defensiu tan complex com en les masies de Ca n'Alsina i Ca l'Umbert, més properes a la costa, encara són visibles elements com un matacà, que permetien una certa resistència davant els atacs de bandolers. Ja època contemporània la masia va viure un important impuls econòmic gràcies a l'intensificació de l'agricultura -especialment de la vinya- , tal i com ho constaten el celler i la premsa.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. IPA: Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Montgat (Maresme). 2007.