Mas Coll Sant Salvador de Guardiola

Bages
Sector nord del terme
Carretera vella d'Igualada (C-37 z) al km. 87,4 camí en direcció W 1,5 km aprox.
341

Coordenades:

41.69085
1.7585
396685
4616197
08098-288
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modern
Medieval
XIII-XX
Bo
Legal
POUM: catàleg de béns a protegir (P13). Catàleg de masies (núm. 017)
Restringit
Residencial
Privada
08097A012000040000EP
Jordi Piñero Subirana

Antic mas d'origen medieval que ha estat pràcticament reconstuït a la dècada de 1950 i transformat en una torre residencial. Està format per un cos de planta rectangular, que probablement correspon a l'antiga casa pairal, al qual s'hi han adossat dos cossos en forma de torres a la façana davantera, de manera que construcció adopta una planta irregular. Consta de planta baixa més dos pisos, i la coberta és a dues aigües excepte a les torres, que tenen teulada a quatre vessants. El ràfec presenta una decoració feta amb maons i, més avall, una petita cornisa de característiques similars marca la separació entre pisos. L'edifici està molt ben emplaçat a l'extrem d'un altiplà amb vistes a Montserrat, gairebé sobre la roca d'un petit promontori. La façana principal de la casa està dominada pels dos cossos en forma de torre i per una petita terrassa intermitja amb balustrada al nivell del primer pis. La torre més ample, a la dreta, està rematada al pis superior amb una galeria formada per finestres arquejades. Els murs són actualment arrebossats i pintats, però han conservat bona part de l'obra feta amb pedra de l'antiga casa, per bé que la distribució interior va ser totalment remodelada en el moment de la reconstrucció. Així, la torre més estreta de l'esquerra s'aixeca sobre el que havia estat una tina. Les obertures presenten una distribució regular però sense elements d'especial interès. A la façana de llevant trobem un balcó balustrat al primer pis. Davant la façana principal s'estén una àmplia zona enjardinada. Al nord, es conserva un antic cobert actualment convertit en habitatge. Al seu voltant hi trobem altres coberts de construcció recent i instal·lacions per a cavalls.

Gravat en una pedra procedent de la casa: "Josep Gallart. Any 1952".
Informació oral facilitada per Josep Cots i Pilar Xercavins.

Segons Jaume Capdevila en època medieval hi havia dos masos Coll: un estava situat a la zona del Brunet i l'altre prop de cal Batlle. El segon es correspon amb l'actual mas Coll. L'any 1282 Bernat de Guardiola ven a Pere Roca, ciutadà de Manresa, tots els drets que té als dos masos Coll. No tenim més notícies d'aquest mas fins al segle XX. Durant aquest temps devia continuar com un mas no excessivament gran. En canvi, la casa veïna de cal Batlle va esdevenir un dels principals masos de Sant Salvador de Guardiola. Entorn de 1950 Josep Gallart Folch va adquirir can Batlle, la masia de Montgròs i, poc després, el mas Coll. Els Gallart procedien d'una família d'indians de la Bisbal d'Empordà que es van establir a Barcelona, on també eren propietaris del Palau de les Heures. Josep Gallart va ocupar un alt càrrec a la companyia d'automòbila Hispano-Suiza i era també col·leccionista de pintura. Josep Gallart va fer una important reforma i ampliació a can Batlle, que s'havia de constituir en la seva casa pairal, i l'any 1952, segons indica una inscripció, va fer una remodelació semblant al mas Coll amb la intenció de convertir-lo en una torre residencial que havia de ser per la seva filla. Els Gallart va estar poc temps a Sant Salvador de Guardiola i van vendre la finca als Riera, de Manresa. Aquests van vendre can Batlle a la família Rosell, propietaris de Piensos Ganador, de Manresa, i el mas Coll a Pere Xercavins. Des d'aleshores els Xercavins en són els propietaris. Fa uns anys la casa es va acondicionar per acollir una casa de colònies, però aquest projecte no va tenir continuïtat.

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 79, 133.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 017).