Mas Campserver Fonollosa

Bages
Fals. Mas Campserver s/n (08259 Fonollosa)
Per la Crta. BV3008, a l'alçada del km.2,8 s'ha d'agafar el camí que trenca a l'esquerra

Coordenades:

41.75171
1.78024
398590
4622928
08084-32
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Fundació privada Ramona Malaçany (Barcelona)
Raquel Valdenebro Manrique

Edifici de planta rectangular, que juntament amb un seguit de tines ubicades al nord de la casa, alguns coberts i una paisa, conformen el conjunt del Mas Campserver. El mas pròpiament dit es tracta d'un edifici que fou originalment de planta quadrangular cobert a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana. Aquest edifici original comptava amb planta baixa, primer pis i golfes. L'aparell de la construcció és fet amb mur de paredat irregular, que actualment es troba arrebossat en alguns trams. La orientació de l'edifici es feia de cara a ponent. Amb posterioritat, segurament al segle XVIII, la casa patí algunes ampliacions, i s'afegí un cos rectangular adossat a la façana principal, que sobresortia un tram pel cantó nord, creant un angle recte. Segurament aquesta ampliació obligà a reforçar aquesta mateixa façana, construint dos petits talussos que s'adossen a la façana nord. És precisament la façana nord quina ha conservat el seu aspecte original, apreciant-se una porta a la planta baixa, i dues petites finestres a l'alçada del primer pis. A la façana de llevant s'aprecien petits finestrons a l'alçada del primer pis, destacant per sobre de tot, la presència una terrassa que recau a l'alçada del primer pis, recolzant-se sobre dos pilars moderns. La façana principal encarada a ponent és producte de la reforma efectuada a la casa segurament al segle XVIII. Actualment és poc visible, ja que la presència d'un mur de tancament a aquest cantó de la casa crea un espai a modus de pati interior, impedint la seva visió. Destaca l'existència d'una gran finestral a l'alçada del primer pis. La façana es troba arrebossada. La façana de migdia també resta envolta per aquest mur de tancament, podent apreciar-se l'existència de tres balcons a l'alçada del primer pis. Aquesta façana es troba actualment arrebossada. Com a complement del mas destaca l'existència a escassos metres al nord de la casa de dues grans tines adossades, que semblen haver estat restaurades recentment. Es tracta de dues tines amb coberta inclinada i recobertes interiorment de cairons de ceràmica. També destaca l'existència d'un edifici de paisa ubicat a la cantonada S-O de la casa, davant d'un espai destinat a era que ha conservat les rajoles de ceràmica. Es tracta d'un edifici aixecat amb pedra i maó, amb coberta a dues aigües reforçada per un pilar que recau al centre.

La grafia d'aquest mas és variada. Malgrat que el seu nom tradicional és "Campserver", actualment apareix com a "Can Server".

Els origens del mas Campserver es remunten amb tota seguretat al segle XV-XVI. La construcció que actualment s'aprecia respon arquitectònicament a aquest segles, conservant-se alguns trams de mur-especialment a la façana nord- d'aquest període. El mas sofrí una ampliació important al segle XVIII, afegint un cos rectangular a la façana de ponent. Memòria d'aquesta ampliació resta a la llinda de la finestra (1728).

AA.DD. (2004-2005). Falchs. nº 1 a 12 . Grup de divulgació de la història de Fals. Associació Cultural i Recreativa de Fals.