Mare de Déu del Remei Castellolí

Anoia
Balneari de la Puda de Francolí. La Puda s/n, 08719, Castellolí.
352 m
08063-22
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
Noucentisme
XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 02. Interès municipal.
Sí, IPA.: 5621.
Fàcil
Religiós
Privada
00135100CG90E-0001/UG
Virgínia Cepero González

El santuari de la Mare de Déu del Remei es troba adossat a l'antic balneari de la Puda pel costat de sud-est. S'hi accedeix des del pati central o des del portal situat a la façana lateral, amb accés directe des de l'exterior de la finca.
És un edifici d'una sola nau, de planta rectangular, amb un campanar de torre d'estil neoclàssic, de planta poligonal. La coberta de la nau és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i la de la torre és plana.
Interiorment, la nau està resolta amb volta de canó rebaixada i conté un cor sostingut per una volta rebaixada. Hi ha una avantsala que precedeix la nau principal. L'altar presenta decoració amb pilastres, frisos, cornises i esgrafiats d'estil clàssic. Pel darrera, un petit deambulatori amb escales mena fins a la imatge de la Mare de Déu del Remei.

El segon diumenge d'octubre s'hi celebra l'Aplec de la Mare de Déu del Remei de la Puda de Francolí.

La torre d'estil neoclàssic és anterior a l'any 1865, inscrit al portal del santuari, que podria correspondre a l'any d'unes obres de restauració.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellolí).
MARIMON LLUCIÀ, Mª R. (1997) Les aigües sulfuroses de la Puda de Castellolí (dossier).